Top

tin tuc ngay nay

PHÁP ÂM NỔI BẬT

Tin tức Xem tất cả

Thiêng liêng lễ Tắm Phật tại Việt Nam Quốc Tự
Kết nối lòng kính ngưỡng thiêng liêng về ngày kỷ niệm Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đản...
Lễ Tắm Phật mở đầu Tuần lễ Phật đản PL.2564
Sáng nay ngày 30-04-2020 (08-04 AL), đồng loạt nhiều nơi tổ chức lễ Tắm Phật, mở đầu...
Hình ảnh chư Phật tử khóa tu VNQT đi thập tự Đà Lạt
Ban Hoằng Pháp Tp. HCM tổ chức đi thập tự Đà Lạt cho 362 Phật tử

Bài giảng mẫu Xem tất cả

Tứ Vô Lượng Tâm
Tứ Vô Lượng Tâm giúp con người trở nên toàn thiện và có lối sống của bậc thánh, trong...
Thập Thiện Nghiệp
Tóm lại, tu Thập Thiện Nghiệp thì trong đời hiện tại, thân tâm ta được cải thiện đẹp...
Tứ Quả Thanh Văn
Tiêu chuẩn để đánh giá các quả vị Thánh là dựa vào mức độ tăng trưởng đạo quả qua việc...

Kinh nghiệm hoằng pháp Xem tất cả

Hoằng pháp và trụ trì
Đức Phật đã giao trọng trách truyền bá chánh pháp cho Tăng Ni, cho nên đối với Tăng Ni,...
Mô hình Hoằng pháp tại nước nhà trong thời đại ngày nay
Có thể khẳng định rằng Phật giáo thạnh, hay Phật giáo suy là do chư Tăng quyết định, vì...
Vai trò hoằng pháp của vị trụ trì
Sự nghiệp hoằng pháp là nghĩa vụ thiêng liêng, sứ mệnh cao cả của người xuất gia nói...

Chuyên đề hoằng pháp Xem tất cả

Truyền thống và định hướng Hoằng pháp của Giáo Hội Phật Giáo TP.HCM
Ban Trị sự và Ban Hoằng pháp Thành phố từ nhiệm kỳ đầu tiên, cho đến nay Ban Hoằng pháp...
Xây dựng tương lai trong Phật pháp
Chúng ta không bận tâm đến xây dựng tương lai trong cuộc đời, mà lo xây dựng tương lai...
Xin đừng hạ thấp giá trị văn hóa - tâm linh
Gần đây, chính quyền TP.Uông Bí tái đề xuất thu phí Tăng Ni, Phật tử đến viếng non Yên...