Top

tin tuc ngay nay

PHÁP ÂM NỔI BẬT

Tin tức Xem tất cả

Bế mạc khoá huân tu tập trung của chư tôn đức lãnh đạo Phật giáo thành phố
Sáng ngày 23/12, Ban Thường trực Ban Trị sự (BTS) GHPGVN TP.HCM đã tổ chức lễ bế mạc...
Ban Hoằng pháp mừng khánh tuế 2020 HT. Tôn sư thượng Trí hạ Quảng
TPHCM, hôm nay ngày 13 tháng 7 năm Canh Tý, Ban Hoằng Pháp GHPGVN TPHCM, về chùa Huê...

Bài giảng mẫu Xem tất cả

Vu Lan Báo Hiếu
Pháp Vu Lan này chính là phương pháp thần diệu để cứu rỗi vong linh cha mẹ trong cảnh...
Ý nghĩa Phật đản
Cúi đầu đảnh lễ Phật Thế Tôn Ta Bà giáo chủ Đấng Thường Còn Gió từ tuệ nhật người quy...
Tứ vô lượng tâm
Năng lực của bốn Tâm vô lượng soi sáng lòng người, cải thiện con người và chuyển hóa...

Kinh nghiệm hoằng pháp Xem tất cả

Hoằng pháp và trụ trì
Đức Phật đã giao trọng trách truyền bá chánh pháp cho Tăng Ni, cho nên đối với Tăng Ni,...
Mô hình Hoằng pháp tại nước nhà trong thời đại ngày nay
Có thể khẳng định rằng Phật giáo thạnh, hay Phật giáo suy là do chư Tăng quyết định, vì...
Vai trò hoằng pháp của vị trụ trì
Sự nghiệp hoằng pháp là nghĩa vụ thiêng liêng, sứ mệnh cao cả của người xuất gia nói...

Chuyên đề hoằng pháp Xem tất cả

Trí tuệ nhân tạo và vấn đề hoằng pháp trong thời hiện đại
Bài tham luận hội thảo hoằng pháp năm 2019 tại Đà Lạt
Truyền thống và định hướng Hoằng pháp của Giáo Hội Phật Giáo TP.HCM
Ban Trị sự và Ban Hoằng pháp Thành phố từ nhiệm kỳ đầu tiên, cho đến nay Ban Hoằng pháp...
Xây dựng tương lai trong Phật pháp
Chúng ta không bận tâm đến xây dựng tương lai trong cuộc đời, mà lo xây dựng tương lai...