Top

tin tuc ngay nay

PHÁP ÂM NỔI BẬT

Tin tức Xem tất cả

Khóa tu Một Ngày An Lạc năm 2020
Sáng ngày 5/7/2020 Khóa tu Một Ngày An Lạc đã diễn ra tại Việt Nam Quốc Tự với khoảng...
Công bố địa điểm tổ chức Đại Giới đàn Huệ Hưng
Sáng ngày 25/5/2020 tại Việt Nam Quốc Tự (Q.10) đã diễn ra phiên họp của Ban Thường...
Triển khai công tác tổ chức An cư kiết hạ PL.2564
Sáng 1/6 tại Việt Nam Quốc Tự, Q.10 đã diễn ra phiên họp giao ban của Ban Thường trực...

Bài giảng mẫu Xem tất cả

Tứ Vô Lượng Tâm
Tứ Vô Lượng Tâm giúp con người trở nên toàn thiện và có lối sống của bậc thánh, trong...
Thập Thiện Nghiệp
Tóm lại, tu Thập Thiện Nghiệp thì trong đời hiện tại, thân tâm ta được cải thiện đẹp...
Tứ Quả Thanh Văn
Tiêu chuẩn để đánh giá các quả vị Thánh là dựa vào mức độ tăng trưởng đạo quả qua việc...

Kinh nghiệm hoằng pháp Xem tất cả

Hoằng pháp và trụ trì
Đức Phật đã giao trọng trách truyền bá chánh pháp cho Tăng Ni, cho nên đối với Tăng Ni,...
Mô hình Hoằng pháp tại nước nhà trong thời đại ngày nay
Có thể khẳng định rằng Phật giáo thạnh, hay Phật giáo suy là do chư Tăng quyết định, vì...
Vai trò hoằng pháp của vị trụ trì
Sự nghiệp hoằng pháp là nghĩa vụ thiêng liêng, sứ mệnh cao cả của người xuất gia nói...

Chuyên đề hoằng pháp Xem tất cả

Trí tuệ nhân tạo và vấn đề hoằng pháp trong thời hiện đại
Bài tham luận hội thảo hoằng pháp năm 2019 tại Đà Lạt
Truyền thống và định hướng Hoằng pháp của Giáo Hội Phật Giáo TP.HCM
Ban Trị sự và Ban Hoằng pháp Thành phố từ nhiệm kỳ đầu tiên, cho đến nay Ban Hoằng pháp...
Xây dựng tương lai trong Phật pháp
Chúng ta không bận tâm đến xây dựng tương lai trong cuộc đời, mà lo xây dựng tương lai...