Top

tin tuc ngay nay

Danh Sách Giảng Sư Đoàn Tp.HCM Nhiệm Kỳ 9 (2017-2021)

Thứ 3 | 09/07/2019

 

DANH SÁCH GIẢNG SƯ ĐOÀN

BAN HOẰNG PHÁP GHPGVN TP.HỒ CHÍ MINH

NHIỆM KỲ IX (2017-2021)

Theo Quyết định số 04/2019/QĐ-BHP ngày 8/3/2019

 

                                                                                                   I. CHỨNG MINH

 

STT

PHÁP DANH

THẾ DANH

SINH NĂM

CHỨC VỤ

1.

HT.THÍCH NHẬT HỶ

Đào Văn Thành

1956

Chứng minh

                                                                                             
                                                                                     II. UỶ VIÊN

STT

PHÁP DANH

THẾ DANH

SINH NĂM

CHỨC VỤ

1.

TT. THÍCH NGUYÊN HẠNH

Trần Thanh Chương

1965

Trưởng đoàn

2.

TT. THÍCH TẮC HUÊ

Lưu Hoài Vung

1959

Uỷ Viên

3.

TT.THÍCH THIỆN HẠNH

Lý Văn Tỵ

1969

Uỷ Viên

4.

TT. THÍCH HUỆ MINH

Võ Văn Ít

1961

Uỷ Viên

5.

ĐĐ. THÍCH MINH NHỰT

Lê Văn Thái

1974

Uỷ Viên

6.

ĐĐ. THÍCH QUÃNG LỰC

Nguyễn Minh Hùng

1970

Uỷ Viên

7.

ĐĐ. THÍCH TÂM HOA

Nguyễn Minh Tâm

1970

Uỷ Viên

8.

ĐĐ. THÍCH THIỆN THẬT

Lê Văn Đúng

1975

Uỷ Viên

9.

ĐĐ. THÍCH THIỆN XUÂN

Nguyễn Văn Sườn

1975

Uỷ Viên

10.

ĐĐ.THÍCH TRÍ HUỆ

Trần Minh Á

1971

Uỷ Viên

11.

ĐĐ.THÍCH THIỆN CHƠN

Trần Văn Toa

1972

Uỷ Viên

12.

ĐĐ.THÍCH LỆ MINH

Hồ Đắc Thảo

1982

Uỷ Viên

13.

ĐĐ. THÍCH MINH THÀNH

Võ Kim Lâu

1983

Uỷ Viên

14.

ĐĐ. THÍCH QUANG LÝ

Hồ Văn Mộng

1980

Uỷ Viên

15.

THÍCH AN NGUYỆN

Lâm Hữu Hạnh

1985

Uỷ Viên

16.

ĐĐ. THÍCH ĐỨC HẬU

Trang Văn Hoàng

1972

Uỷ Viên

17.

ĐĐ. THÍCH GIÁC THÁI

Đỗ Huy Cường

1979

Uỷ Viên

18.

ĐĐ. THÍCH MINH LIÊN

Nguyễn Bình

1972

Uỷ Viên

19.

ĐĐ. THÍCH MINH THUẬN

Trần Thái Hoà

1976

Uỷ Viên

20.

ĐĐ. THÍCH BỔN HUÂN

Phạm Minh Tâm

1974

Uỷ Viên

21.

ĐĐ. THÍCH AN ĐỊNH

Trần Đình Hiếu

1970

Uỷ Viên

22.

ĐĐ. THÍCH NGUYÊN BỬU

Lưu Văn Lộc

1974

Uỷ Viên

23.

ĐĐ. THÍCH MINH TRÍ

Mạch Thanh Tuấn

1975

Uỷ Viên

24.

ĐĐ. THÍCH PHÁP NHIÊN

Phạm Thành Nhiên

1971

Uỷ Viên

25.

ĐĐ. THÍCH GIÁC THỌ

Dương Minh Thọ

1984

Uỷ Viên

26.

ĐĐ. THÍCH MINH TRÍ

Võ Minh Hiền

1983

Uỷ Viên

27.

ĐĐ. THÍCH HẠNH TUỆ

Trần Hoàng Hùng

1976

Uỷ Viên

28.

ĐĐ. THÍCH PHƯỚC NGHĨA

Nguyễn Văn Khải

1974

Uỷ Viên

29.

ĐĐ. THÍCH MINH DUYÊN

Nguyễn Thành Nhân

1978

Uỷ Viên

30.

ĐĐ. THÍCH VIÊN ANH

Nguyễn Đăng Hải

1976

Uỷ Viên

31.

ĐĐ. THÍCH THIỆN TÀI

Bùi Văn Tăng

1977

Uỷ Viên

32.

ĐĐ. THÍCH THIỆN TUỆ

Nguyễn Đăng Dũng

1982

Uỷ Viên

33.

ĐĐ. THÍCH THIỆN BÌNH

Mai Văn Cường

1984

Uỷ Viên

34.

ĐĐ. THÍCH THIỆN LÂM

Võ Tuấn Hải

1982

Uỷ Viên

35.

ĐĐ. THÍCH PHƯỚC THÀNH

Lê Văn Huệ

1970

Uỷ Viên

36.

ĐĐ. THÍCH MINH NGHI

Trầm Vũ Anh Quốc

1982

Uỷ Viên

37.

ĐĐ. THÍCH NHƯ ĐẠO

Nguyễn Văn Tiến

1978

Uỷ Viên

38.

ĐĐ. THÍCH NGUYÊN THIỆN

Võ Thành Thảo

1979

Uỷ Viên

39.

ĐĐ. THÍCH MINH MẪN

Nguyễn Văn Mẫn

1972

Uỷ Viên

40.

ĐĐ. THÍCH HẠNH TUỆ

Vũ Mạnh Trí

1989

Uỷ Viên

41.

ĐĐ. THÍCH AN KHÁNH

Trần Quang Ngọc

1982

Uỷ Viên

42.

ĐĐ. THÍCH THIỆN HƯNG

Phan Thiện Tài

1972

Uỷ Viên

43.

ĐĐ. THÍCH PHƯỚC NIỆM

Nguyễn Ngọc Thành

1973

Uỷ Viên

44.

ĐĐ. THÍCH QUANG LỰC

Vy Văn Chủ

1981

Uỷ Viên

45.

ĐĐ. THÍCH TRUNG CHÁNH

Lê Ngọc Tâm

1985

Uỷ Viên

46.

ĐĐ. THÍCH TỈNH PHÚC

Nguyễn Văn Hồng

1972

Uỷ Viên

47.

ĐĐ. THÍCH PHÁP TRÍ

Đoàn Xuân Oánh

1988

Uỷ Viên

48.

ĐĐ. THÍCH NGUYÊN CÁC

Đinh Quốc Khánh

1978

Uỷ Viên

49.

ĐĐ. THÍCH TỊNH ĐỨC

Nguyễn Hoàng Minh

1984

Uỷ Viên

50.

ĐĐ. THÍCH MINH TRÍ

Nguyễn Đức Dũng

1985

Uỷ Viên

51.

ĐĐ. THÍCH MINH CHÂU

Ngô Văn Thái

1978

Uỷ Viên

52.

ĐĐ. THÍCH TỪ THỊNH

Huỳnh Việt Quốc

1983

Uỷ Viên

53.

NS. THÍCH NỮ VẠN HUỆ

Nguyễn Thị Ngọc Loan

1960

Uỷ Viên

54.

NS. THÍCH NỮ NHỰT THÀNH

Dương Thị Hường

1963

Uỷ Viên

55.

NS. THÍCH NỮ TÂM HƯƠNG

Phạm Quỳnh Hoa

1971

Uỷ Viên

56.

SC. THÍCH NỮ NHƯ PHÁP

Nguyễn Thị Phụng

1982

Uỷ Viên

57.

SC. THÍCH NỮ THÁNH TÂM

Trương Thị Thu Hiền

1975

Uỷ Viên

58.

SC. THÍCH NỮ DIỆU HIẾU

Tào Thanh Thanh Thuỷ

1972

Uỷ Viên

59.

SC. THÍCH NỮ TRUNG AN

Lê Thị Mến

1974

Uỷ Viên

60.

SC. THÍCH NỮ TRUNG VÂN

Mai Thị Mỹ Dung

1967

Uỷ Viên

61.

SC. THÍCH NỮ TRUNG THẢO

Nguyễn Anh Thư

1983

Uỷ Viên

62.

SC. THÍCH NỮ THUỲ LIÊN

Trịnh Thị Thuý

1968

Uỷ Viên

63.

SC. THÍCH NỮ LONG TIẾN

Huỳnh Thị Chuyền

1974

Uỷ Viên

64.

SC. THÍCH NỮ NGUYÊN CHỦNG

Huỳnh Thị Hà

1973

Uỷ Viên

65.

SC. THÍCH NỮ LIÊN PHÁT

Lương Thị Thu Hà

1980

Uỷ Viên

66.

SC. THÍCH NỮ HUỆ LIÊN

Nguyễn Thị Búp

1981

Uỷ Viên

67.

SC. THÍCH NỮ ĐỨC TÂM

Huỳnh Long Ngọc Diệp

1972

Uỷ Viên

68.

SC. THÍCH NỮ AN PHỤNG

Hà Thanh Ngọc

1982

Uỷ Viên

69.

SC. THÍCH NỮ AN THỌ

Võ Ngọc Thọ

1983

Uỷ Viên

70.

SC. THÍCH NỮ DIỆU NGUYỆN

Nguyễn Thị Mật

1957

Uỷ Viên

71.

SC. THÍCH NỮ LIÊN LÝ

Trần Thị Hiền

1968

Uỷ Viên

72.

SC. THÍCH NỮ LIÊN THẢO

Nguyễn Thị Hậu

1980

Uỷ Viên

73.

SC. THÍCH NỮ VIÊN ÂM

Nguyễn Thị Thanh Quang

1974

Uỷ Viên

 

 

* Tổng Số:                                                                                         TM. THƯỜNG TRỰC BAN HOẰNG PHÁP

-Chứng minh:  01 vị                                                                                                   TRƯỞNG BAN

-Uỷ viên:         73 vị                                                                                                  (Đã ký và đóng dấu)

                                      Hòa Thượng Thích Nhật Hỷ


Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 309
Pháp Âm: 7.752
Đang truy cập
Hôm qua: 278
Tổng truy cập: 724.186
Số người đang online: 4