Top

tin tuc ngay nay

LỊCH GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÀNG TUẦN 2020

Thứ 6 | 07/02/2020
BHP TPHCM

LỚP GIÁO LÝ HÀNG TUẦN

 

 

NGÀY

GIẢNG ĐƯỜNG

GIỜ

 

GIẢNG SƯ

 

 

THỨ HAI

Chùa Khánh Vân (Q.11)

Chùa Ấn Quang (Q.10)

Chùa Tây Trúc (Q..GV)

19:00

19:00

19:00

  TT. THÍCH NGUYÊN HẠNH

  CHƯ TÔN ĐỨC BHP TPHCM

  CHƯ TÔN ĐỨC BHP TPHCM

 

 

THỨ BA

     

Chùa HuỆ Nghiêm (H.BC)

Chùa Khánh Vân (Q.11)

Chùa Liên Hoa (Q.11)

Chùa Mai Sơn (H.BC)

19:00

19:00

07:30

18:30

  HT. THÍCH MINH NHẬT

  HT. THÍCH NHẬT HỶ

  TT. THÍCH DUY TRẤN

  CHƯ TÔN ĐỨC BHP TPHCM

 

 

THỨ TƯ

     

Chùa Ấn Quang (Q.10)

Chùa Liên Hoa (Q.11)

Chùa Khánh Vân (Q.11)

Chùa Thiên Tôn (Q.5)

TỔ Đình PhỔ Quang  (PN)

19:00

19:00

19:00

19:00

19:00

  TT. THÍCH TẮC HUÊ

  TT. THÍCH DUY TRẤN

  TT. THÍCH NGUYÊN HẠNH

  TT. THÍCH TRUNG SAN

  TT. THÍCH PHƯỚC NGHIÊM

 

THỨ NĂM

Chùa Liên Hoa (Q.11)

Chùa HuỆ Nghiêm (H.BC)

Chùa PhỔ Quang (Q.TB)

CHÙA TỪ NGHIÊM (Q.10)

19:00

19:00

19:30

19:00

  TT. THÍCH DUY TRẤN

  ĐĐ. THÍCH MINH NGUYỆN

  CHƯ TÔN ĐỨC BHP TPHCM

  CHƯ TÔN ĐỨC BHP TPHCM

 

 

THỨ SÁU

     
     

Chùa HuỆ Nghiêm (H.BC)

TỔ đình Ấn Quang (Q.10)

TX Quan Âm (Q.5)

07:3019:00

15:00

  HT. THÍCH MINH NHẬT

  ĐĐ. THÍCH THIỆN CHƠN

  SC.TN. CHẤN TỊNH

 

 

 

 

 

THỨ BẢY

 

Chùa PhẬt BẢo

(Phan Xích Long, Q.11)

08:00

  HT. THÍCH MINH CHƠN

  CHƯ TÔN ĐỨC BHP TPHCM

TX NgỌc Phương (Q. GV)

 

Chùa BỬu Quang (Q.TĐ)

 

TỔ đình PhẬt BỬu (Q.3)

Chùa Đa BẢo (Q.11)

TX Quan Âm (Q.5)

Chùa An Phú (Q.8)

TỔ Đình PhỔ Quang (PN)

14:00

16:30

14:00

 

18:00

19:00

19:00

19:00

19:00

   NS. TN TÍN LIÊN

  NS. TN HUỆ LIÊN

  ĐĐ. THÍCH MINH TẤN VÀ ĐĐ    THÍCH ĐỨC TÀI

  CHƯ TÔN ĐỨC BHP TPHCM

  CHƯ TÔN ĐỨC BHP TPHCM

  SC. TN CHẤN TỊNH

  TT. THÍCH TẮC HUÊ

  HT. THÍCH THANH HÙNG

 

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

CHÙA PHÁP GIỚI (Q.T phú)

07:00

  CHƯ TÔN ĐỨC BHP TPHCM

Chùa Hòa Quang (Q.TĐ)

08:00

   NS. TN NHƯ TRÍ

Chùa Pháp Võ (H. Nhà Bè)

(nửa tháng ngày chủ nhật)

08:00

  NS. TN NHƯ THẢO

Chùa VẠn ThỌ (Q.1)

09:00

14:15

19:00

  HT. THÍCH THANH HÙNG

  HT. THÍCH THANH SƠN

  ĐĐ. THÍCH ĐỨC NGUYÊN

chùa phật đà (q.3)

14:00

   HT. THÍCH MINH HIỀN

            (Thiền Học Căn Bản)

Chùa Bát Chánh ĐẠo

(q.thủ đức)

14:00

16:30

  ĐĐ. THÍCH MINH TẤN

   ĐĐ. THÍCH ĐỨC TÀI

Chùa Xá LỢi (Q.3)

16:30

   CHƯ TÔN ĐỨC BHPTPHCM

TX NgỌc Phương (Q.G V)

18:00

  NS. TN TÍN LIÊN

TX NgỌc Hòa (Q.6)

19:00

   NS. TN HUỆ LIÊN

Chùa PhưỚc hòa (Q.3)

19:00

   T T. THÍCH TẮC HUÊ

(Cùng chư tôn đức BTS. PGQ3)

Chùa HuỆ Nghiêm (H.BC)

19:30

  TT. THÍCH MINH NHƯ  

         

 

 

 

 


Các tin khác
Trang

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 265
Pháp Âm: 7.401
Đang truy cập
Hôm qua: 520
Tổng truy cập: 640.054
Số người đang online: 16