Top

tin tuc ngay nay

Lịch giảng Ngày Sóc Vọng Việt Nam Quốc Tự 2019

Thứ 4 | 08/05/2019
BHPTPHCM

LỊCH GIẢNG NGÀY SÓC VỌNG

TẠI VIỆT NAM QUỐC TỰ NĂM KỶ HỢI (2019)

 

 

NGÀY

GIỜ

GIẢNG SƯ

Thứ Hai, ngày 18/2/2019

(14/1/Kỷ Hợi)

17:00

HT. THÍCH TRÍ QUẢNG

Thứ Ba, ngày 05/3/2019 (29/1/Kỷ Hợi)

17:00

TT. THÍCH NHẬT HỶ

Thứ Ba, ngày 19/3/2019 (14/2/Kỷ Hợi)

17:00

HT. THÍCH TRÍ QUẢNG

Thứ Tư, ngày 03/4/2019 (29/2/Kỷ Hợi)

17:00

TT. THÍCH THIỆN QUÝ

Thứ Năm, ngày 18/4/2019 (14/3/Kỷ Hợi)

17:00

HT. THÍCH TRÍ QUẢNG

Thứ Sáu, ngày 03/5/2019 (29/3/Kỷ Hợi)

17:00

TT. THÍCH QUANG THẠNH

Thứ Bảy, ngày 18/5/2019 (14/4/Kỷ Hợi)

17:00

HT. THÍCH TRÍ QUẢNG

Chủ Nhật, ngày 02/6/2019 (29/4/Kỷ Hợi)

17:00

TT. THÍCH ĐỨC TRƯỜNG

Chủ Nhật, ngày 16/6/2019 (14/5/Kỷ Hợi)

17:00

HT. THÍCH TRÍ QUẢNG

Thứ Hai, ngày 01/7/2019 (29/5/Kỷ Hợi)

17:00

HT. THÍCH VIÊN GIÁC

Thứ Ba, ngày 16/6/2019 (14/6/Kỷ Hợi)

17:00

HT. THÍCH TRÍ QUẢNG

Thứ Tư, ngày 31/7/2019 (29/6/Kỷ Hợi)

17:00

TT. THÍCH TẮC HUÊ

Thứ Tư, ngày 14/8/2019 (14/7/Kỷ Hợi)

17:00

HT. THÍCH TRÍ QUẢNG

Thứ Năm, ngày 29/8/2019 (29/7/Kỷ Hợi)

17:00

TT. THÍCH GIÁC TÍN

Thứ Năm, ngày 12/9/2019 (14/8/Kỷ Hợi)

17:00

HT. THÍCH TRÍ QUẢNG

Thứ Sáu, ngày 27/9/2019 (29/8/Kỷ Hợi)

17:00

ĐĐ. THÍCH THIỆN XUÂN

Thứ Bảy, ngày 12/10/2019 (14/9/Kỷ Hợi)

17:00

HT. THÍCH TRÍ QUẢNG

Chủ Nhật, ngày 27/10/2019 (29/9/Kỷ Hợi)

17:00

ĐĐ. THÍCH TRÍ HUỆ

Chủ Nhật, ngày 10/11/2019 (14/10/Kỷ Hợi)

17:00

HT. THÍCH TRÍ QUẢNG

Thứ Hai, ngày 25/11/2019 (29/10/Kỷ Hợi)

17:00

TT. THÍCH GIÁC TRÍ

Thứ Hai, ngày 09/12/2019 (14/11/Kỷ Hợi)

17:00

HT. THÍCH TRÍ QUẢNG

Thứ Ba, ngày 24/12/2019 (29/11/Kỷ Hợi)

17:00

ĐĐ. THÍCH PHƯỚC TIẾN

Thứ Tư, ngày 08/1/2019 (14/12/Kỷ Hợi)

17:00

HT. THÍCH TRÍ QUẢNG

                                                                                                         

 

 

 

Các tin khác
Trang

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 265
Pháp Âm: 7.401
Đang truy cập
Hôm qua: 529
Tổng truy cập: 644.018
Số người đang online: 11