Top

tin tuc ngay nay

Lịch giảng Việt Nam Quốc Tự 2019

Thứ 4 | 08/05/2019
BHPTPHCM

LỊCH THUYẾT GIẢNG PHẬT PHÁP NĂM 2019

TẠI GIẢNG ĐƯỜNG VIỆT NAM QUỐC TỰ

Số 242-244, đường 3/2, Quận 10, Tp.HCM

Vào lúc 08 giờ 00

 

 

NGÀY THÁNG

GIỜ

GIẢNG SƯ

10/03/2019

(05/02 Kỷ Hợi)

Chủ đề 1: Đạo pháp mùa Xuân

08:00

LỄ KHAI GIẢNG

09:00

HT. THÍCH TRÍ QUẢNG

 

 

 

31/03/2019

(26/02 Kỷ Hợi)

Chủ đề 2: Con đường Tam vô lậu học

08:00

HT. THÍCH NGUYÊN TÂM

09:00

TT. THÍCH NHẬT TỪ

 

 

 

28/04/2019

(24/03 Kỷ Hợi)

Chủ đề 3: Hạnh Bố thí của người tu Phật

08:00

TT. THÍCH THIỆN QUÝ

09:00

ĐĐ. THÍCH THIỆN XUÂN

 

 

 

02/06/2019

(29/04 Kỷ Hợi)

Chủ đề 4: Hỷ lạc khi hành trì giới

08:00

HT. THÍCH TRÍ QUẢNG

09:00

TT. THÍCH QUANG THẠNH

 

 

 

30/06/2019

(28/05 Kỷ Hợi)

Chủ đề 5: Bài học về đức tính nhẫn nhục

08:00

TT. THÍCH GIÁC TRÍ

09:00

ĐĐ. THÍCH TRÍ HUỆ

 

 

 

11/08/2019

(11/07 Kỷ Hợi)

Chủ đề 6: Mùa Hiếu Hạnh

08:00

LỄ PHÁT THƯỞNG VÀ CHÚC THỌ

09:00

HT. THÍCH TRÍ QUẢNG

 

 

 

25/08/2019

(25/07 Kỷ Hợi)

Chủ đề 7: Thiền và sự an lạc của tâm

08:00

HT. THÍCH NGUYÊN TÂM

09:00

ĐĐ. THÍCH PHƯỚC TIẾN

 

 

 

22/09/2019

(24/08 Kỷ Hợi)

Chủ đề 8: Ứng dụng thiền thay đổi cuộc sống

08:00

HT. THÍCH VIÊN GIÁC

09:00

TT. THÍCH NHẬT TỪ

 

 

 

27/10/2019

(29/09 Kỷ Hợi)

Chủ đề 9: Ánh sáng của Tuệ giác

08:00

TT. THÍCH GIÁC TÍN

09:00

ĐĐ. THÍCH THIỆN XUÂN

 

 

 

24/11/2019

(28/10 Kỷ Hợi)

Chủ đề 10: Khái niệm Niết Bàn trong Phật giáo

08:00

TT. THÍCH THIỆN QUÝ

09:00

ĐĐ. THÍCH TRÍ HUỆ

 

 

 

22/12/2019

(27/11 Kỷ Hợi)

Chủ đề 11: Hạnh phúc Niết Bàn trong hiện tại

08:00

TT. THÍCH GIÁC TRÍ

09:00

TT. THÍCH NGUYÊN HẠNH

 

 

 

12/01/2020

(18/12 Kỷ Hợi)

Chủ đề 12: Lời Phật dạy

08:00

HT. THÍCH TRÍ QUẢNG

09:00

LỄ TỔNG KẾT

 

 

 

 

 

 

 

 


Các tin khác
Trang

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 263
Pháp Âm: 7.374
Đang truy cập
Hôm qua: 362
Tổng truy cập: 614.846
Số người đang online: 6