Top

tin tuc ngay nay

LỊCH GIẢNG VIỆT NAM QUỐC TỰ (Q. 10) NĂM 2021

Thứ 3 | 16/03/2021
BAN HOẰNG PHÁP PHẬT GIÁO TP. HỒ CHÍ MINH

LỊCH THUYẾT GIẢNG PHẬT PHÁP NĂM 2021

TẠI GIẢNG ĐƯỜNG VIỆT NAM QUỐC TỰ

Số 242-244, đường 3/2, Quận 10, TP.HCM

Vào lúc 08 giờ 00

NGÀY THÁNG

GIỜ

GIẢNG SƯ

Chủ Nhật, 07/03/2021

(24/01 Tân Sửu)

Chủ đề 1: Phật pháp mùa xuân

08:00

HT. THÍCH TRÍ QUẢNG         

        LỄ KHAI GIẢNG

09:00

Chủ Nhật, 04/04/2021

(23/02 Tân Sửu)

Chủ đề 2: Hạnh nguyện Bồ tát Phổ Hiền

08:00

HT. THÍCH NGUYÊN TÂM

09:00

TT. THÍCH PHƯỚC TIẾN

Chủ Nhật, 02/05/2021

(21/03 Tân Sửu)

Chủ đề 3: Hạnh tu Bồ Tát Chuẩn Đề

08:00

TT. THÍCH THIỆN QUÝ

09:00

TT. THÍCH TẮC HUÊ

Chủ Nhật, 06/06/2021

(26/04 Tân Sửu)

Chủ đề 4: Tinh thần Bồ tát Văn Thù

08:00

TT. THÍCH QUANG THẠNH

09:00

ĐĐ. THÍCH THIỆN XUÂN

Chủ Nhật, 27/06/2021

(18/05 Tân Sửu)

Chủ đề 5: Nghiệp báo trong Phật giáo

08:00

HT. THÍCH VIÊN GIÁC

09:00

TT. THÍCH NGUYÊN HẠNH

Chủ Nhật, 25/07/2021

(16/06 Tân Sửu)

Chủ đề 6: Tám con đường đưa đến giải thoát

08:00

TT. THÍCH QUANG THẠNH

09:00

TT. THÍCH PHƯỚC TIẾN

Chủ Nhật, 22/08/2021

(15/07 Tân Sửu)

Chủ đề 7: Vu Lan - Mùa báo hiếu

08:00

TT. THÍCH GIÁC TRÍ

09:00

ĐĐ. THÍCH TRÍ HUỆ

Chủ Nhật, 19/09/2020

(13/08 Tân Sửu)

Chủ đề 8: Giọt nước đại bi lợi lạc nhân thế

08:00

TT. THÍCH NGUYÊN HẠNH

09:00

ĐĐ. THÍCH THIỆN XUÂN

Chủ Nhật, 17/10/2021

(12/09 Tân Sửu)

Chủ đề 9: Bảy pháp Bồ Đề giác ngộ

08:00

TT. THÍCH GIÁC TÍN

09:00

TT. THÍCH TẮC HUÊ

Chủ Nhật, 14/11/2021

(10/10 Tân Sửu)

Chủ đề 10: Bốn pháp quán niệm cần có trong cuộc sống

08:00

TT. THÍCH THIỆN QUÝ

09:00

ĐĐ. THÍCH TRÍ HUỆ

Chủ Nhật, 12/12/2021

(09/11 Canh Tý)

Chủ đề 11: Năm phương pháp quán trong Phật giáo

08:00

HT. THÍCH VIÊN GIÁC

09:00

TT. THÍCH PHƯỚC TIẾN

Chủ Nhật, 09/01/2022

(07/12 Tân Sửu)

Chủ đề 12: Hạnh tu: Lời Phật dạy

08:00

HT. THÍCH TRÍ QUẢNG

         LỄ TỔNG KẾT


Các tin khác
Trang

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 311
Pháp Âm: 7.880
Đang truy cập
Hôm qua: 228
Tổng truy cập: 757.116
Số người đang online: 6