Top

tin tuc ngay nay

LỚP GIÁO LÝ HÁNG TUẦN TP.HCM NĂM 2021

Thứ 3 | 16/03/2021
BAN HOẰNG PHÁP PHẬT GIÁO TP. HỒ CHÍ MINH

LỚP GIÁO LÝ HÀNG TUẦN

 

NGÀY

GIẢNG ĐƯỜNG

GIỜ

 

GIẢNG SƯ

 

 

THỨ HAI

 Chùa Khánh Vân (Q.11)

 Chùa Ấn Quang (Q.10)

 Chùa Tây Trúc (Q. GV)

19:00

19:00

19:00

  TT. THÍCH NGUYÊN HẠNH

  CHƯ TÔN ĐỨC BHP TPHCM

  CHƯ TÔN ĐỨC BHP TPHCM

 

 

THỨ BA

     

 Chùa HuỆ Nghiêm (H. BC)

 Chùa Khánh Vân (Q.11)

 Chùa Liên Hoa (Q.11)

 Chùa Mai Sơn (H. BC)

19:00

19:00

07:30

18:30

  HT. THÍCH MINH NHẬT

  HT. THÍCH NHẬT HỶ

  TT. THÍCH DUY TRẤN

  CHƯ TÔN ĐỨC BHP TPHCM

 

 

THỨ TƯ

     

 Chùa Ấn Quang (Q.10)

 Chùa Liên Hoa (Q.11)

 Chùa Khánh Vân (Q.11)

 Chùa Thiên Tôn (Q.5)

 TỔ Đình PhỔ QUANG (PN)

19:00

19:00

19:00

19:00

19:00

  TT. THÍCH TẮC HUÊ

  TT. THÍCH DUY TRẤN

  TT. THÍCH NGUYÊN HẠNH

  TT. THÍCH TRUNG SAN

  TT. THÍCH PHƯỚC NGHIÊM

 

THỨ NĂM

 Chùa Liên Hoa (Q.11)

 Chùa HuỆ Nghiêm (H. BC)

 Chùa PhỔ Quang (Q. TB)

 CHÙA TỪ NGHIÊM (Q.10)

19:00

19:00

19:30

19:00

  TT. THÍCH DUY TRẤN

  ĐĐ. THÍCH MINH NGUYỆN

  CHƯ TÔN ĐỨC BHP TPHCM

  CHƯ TÔN ĐỨC BHP TPHCM

 

 

THỨ SÁU

     
     

 Chùa HuỆ Nghiêm (H. BC)

 TỔ đình Ấn Quang (Q.10)

 TX Quan Âm (Q.5)

07:3019:00

15:00

  HT. THÍCH MINH NHẬT

  ĐĐ. THÍCH THIỆN CHƠN

  SC.TN. CHẤN TỊNH

 

 

 

 

 

THỨ BẢY

 

 Chùa PhẬt BẢo

 (Phan Xích Long, Q. 11)

08:00

  HT. THÍCH MINH CHƠN

  CHƯ TÔN ĐỨC BHP TPHCM

 TX NgỌc Phương (Q. GV)

 

 Chùa BỬu Quang (Q. TĐ)

 

 TỔ đình PhẬt BỬu (Q. 3)

 Chùa Đa BẢo (Q. 11)

 TX Quan Âm (Q. 5)

 Chùa An Phú (Q. 8)

 TỔ Đình PhỔ Quang (PN)

14:00

16:30

14:00

 

18:00

19:00

19:00

19:00

19:00

   NS. TN TÍN LIÊN

  NS. TN HUỆ LIÊN

  ĐĐ. THÍCH MINH TẤN

  ĐĐ. THÍCH ĐỨC TÀI

  CHƯ TÔN ĐỨC BHP TPHCM

  CHƯ TÔN ĐỨC BHP TPHCM

  SC. TN CHẤN TỊNH

  TT. THÍCH TẮC HUÊ

  HT. THÍCH THANH HÙNG

 

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

 CHÙA PHÁP GIỚI (Q. T phú)

07:00

  CHƯ TÔN ĐỨC BHP TPHCM

 Chùa Hòa Quang (Q. TĐ)

08:00

  NS. TN NHƯ TRÍ

 Chùa Pháp Võ (H. Nhà Bè)

 (nửa tháng ngày chủ nhật)

08:00

  NS. TN NHƯ THẢO

 Chùa VẠn ThỌ (Q.1)

09:00

14:15

19:00

  HT. THÍCH THANH HÙNG

  HT. THÍCH THANH SƠN

  ĐĐ. THÍCH ĐỨC NGUYÊN

 chùa phật đà (q. 3)

14:00

   HT. THÍCH MINH HIỀN

            (Thiền Học Căn Bản)

 Chùa Bát Chánh ĐẠo

 (q. thủ đức)

14:00

16:30

  ĐĐ. THÍCH MINH TẤN

  ĐĐ. THÍCH ĐỨC TÀI

 Chùa Xá LỢi (Q. 3)

16:30

  CHƯ TÔN ĐỨC BHPTPHCM

 TX NgỌc Phương (Q. G V)

18:00

  NS. TN TÍN LIÊN

 TX NgỌc Hòa (Q. 6)

19:00

   NS. TN HUỆ LIÊN

 Chùa PhưỚc hòa (Q. 3)

19:00

  CHƯ TÔN ĐỨC BTS. PG Q.3

 Chùa HuỆ Nghiêm (H. BC)

19:30

  ĐĐ. THÍCH MINH NHƯ  


Các tin khác
Trang

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 311
Pháp Âm: 7.880
Đang truy cập
Hôm qua: 228
Tổng truy cập: 757.132
Số người đang online: 7