Top

tin tuc ngay nay

Lớp Giáo lý năm 2019

Thứ 4 | 08/05/2019
BHPTPHCM

LỊCH GIẢNG

LỚP GIÁO LÝ HÀNG TUẦN NĂM 2019

BAN HOẰNG PHÁP TP. HỒ CHÍ MINH

 

GIẢNG ĐƯỜNG

GIỜ

 

GIẢNG SƯ

 

 

       

THỨ HAI

Chùa Khánh Vân (Q.11)

Chùa Ấn Quang (Q.10)

Chùa Tây Trúc (Q.GV)

 

19:00

19:00

19:00

 

TT. THÍCH NGUYÊN HẠNH

CHƯ TÔN ĐỨC BHP TPHCM

CHƯ TÔN ĐỨC BHP TPHCM

 

       

THỨ BA

     

Chùa Liên Hoa (Q.11)

Chùa Khánh Vân (Q.11)

Chùa Huệ Nghiêm (H.BC)

Chùa Tuyền Lâm (Q.6)

Chùa Mai Sơn (H.BC)

19:00

19:00

07:30

19:00

18:30

TT. THÍCH DUY TRẤN

TT. THÍCH NHẬT HỶ

HT. THÍCH MINH NHẬT

ĐĐ. THÍCH MINH THÀNH

CHƯ TÔN ĐỨC BHP TPHCM

 

THỨ TƯ

   

 

     

 

Chùa Ấn Quang (Q.10)

Chùa Liên Hoa (Q.11)

Chùa Khánh Vân (Q.11)

Chùa Thiên Tôn (Q.5)

Tổ Đình Phổ Quang (PN)

19:00

19:00

19:00

19:00

19:00

TT. THÍCH TẮC HUÊ

TT. THÍCH DUY TRẤN

TT. THÍCH NGUYÊN HẠNH

TT. THÍCH TRUNG SAN

TT. THÍCH PHƯỚC NGHIÊM

 

THỨ NĂM

   

 

Chùa Liên Hoa (Q.11)

Chùa VNQT (Q.10)

Chùa Huệ Nghiêm (H.BC)

19:00

19:00

19:00

TT. THÍCH DUY TRẤN

CHƯ TÔN ĐỨC BHP TPHCM

TT. THÍCH MINH NGUYỆN

 

     

 

THỨ SÁU

 

 


Chùa Huệ Nghiêm (H.BC)

TX Quan Âm (Q.5)

Tổ đình Ấn Quang (Q.10)


Chùa Vĩnh Xương (Q.3)

 

07:30

15:00

19:00


19;00


HT. THÍCH MINH NHẬT

SC.TN. CHẤN TỊNH

ĐĐ. THÍCH LỆ MINH

ĐĐ. THÍCH AN HÒA

ĐĐ. THÍCH QUẢNG LỰC

 

 

       

 

   

 

THỨ BẢY

Chùa Phật Bảo

(Phan Xích Long, Q.11)

TX Ngọc Phương (Q. GV)

 

Chùa Bửu Quang (Q.TĐ)

 

Tổ đình Phật Bửu (Q.3)

Chùa Đa Bảo (Q.11)

Chùa VNQT (Q.10)

TX Quan Âm (Q.5)

Chùa An Phú (Q.8)

Tổ Đình Phổ Quang (Q.PN)

 

08:00

 

14:00

16:30

14:00

14:00

18:00

19:00

19:00

19:00

19:00

19:00

 

HT. THÍCH MINH CHƠN

CHƯ TÔN ĐỨC BHP TPHCM

NS. TN TÍN LIÊN

NS. TN HUỆ LIÊN

ĐĐ. THÍCH MINH TẤN

ĐĐ. THÍCH ĐỨC TÀI

CHƯ TÔN ĐỨC BHP TPHCM

CHƯ TÔN ĐỨC BHP TPHCM

CHƯ TÔN ĐỨC BHP TPHCM

SC. TN CHẤN TỊNH

TT. THÍCH TẮC HUÊ

HT. THÍCH THANH HÙNG

 

 

     

CHỦ NHẬT

CHÙA HÒA QUANG (Q.TĐ)

CHÙA PHÁP VÕ (H. Nhà Bè)

(nửa tháng ngày chủ nhật)

CHÙA VẠN THỌ (Q.1)

 

 

CHÙA XÁ LỢI (Q.3)

 

CHÙA BÁT CHÁNH ĐẠO

(Q.Thủ Đức)

TX Ngọc Phương (Q.G V)

TX Ngọc Hòa (Q.6)

Chùa Phước hòa (Q.3)

 

Chùa Phật Đà (Q.3)

 

Chùa Huệ Nghiêm (H.BC)

 

 

8:00

8:00

 

9:00

14:15

19:00

14:00

17:00

14:00

 

16:30

18:00

19:00


14:00

 

19:00


 

 

NS. TN NHƯ TRÍ

NS. TN NHƯ THẢO

 

HT. THÍCH THANH HÙNG

HT. THÍCH THANH SƠN

ĐĐ. THÍCH ĐỨC NGUYÊN

HT. THÍCH MINH NHẬT

CHƯ TÔN ĐỨC BHPTPHCM

ĐĐ. THÍCH MINH TẤN

ĐĐ. THÍCH ĐỨC TÀI

NS. TN TÍN LIÊN

NS. TN HUỆ LIÊN

TT. THÍCH TẮC HUÊ

(Cùng chư tôn đức BTS. PGQ3)

HT. THÍCH MINH HIỀN

(Thiền Học Căn Bản)

TT. THÍCH MINH NHƯ

 

           

 

 


Các tin khác
Trang

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 309
Pháp Âm: 7.835
Đang truy cập
Hôm qua: 400
Tổng truy cập: 747.240
Số người đang online: 10