Top

tin tuc ngay nay

Ban Hoằng pháp mừng khánh tuế 2020 HT. Tôn sư thượng Trí hạ Quảng

Thứ 3 | 01/09/2020
TPHCM, hôm nay ngày 13 tháng 7 năm Canh Tý, Ban Hoằng Pháp GHPGVN TPHCM, về chùa Huê Nghiêm 2, đảnh lễ khánh tuế HT Tôn Sư Thích Trí Quảng, nhân mùa Vu Lan báo hiếu Ân Sư
Đoàn Ban Hoằng pháp do HT. Thích Nhật Hỷ Trưởng Ban Hoằng Pháp GHPGVN TP. HCM làm  trưởng đoàn, cùng chư tôn đức, HT. Thích Viên Giác - Phó Trưởng Ban Hoằng Pháp GHPGVN TP. HCM, HT. Thích Duy Trấn - Phó Trưởng Ban Hoằng Pháp GHPGVN TP. HCM, TT. Thích Nguyên Hạnh - Phó Trưởng Ban Hoằng Pháp  kiêm Trưởng đoàn Giảng sư Ban Hoằng Pháp GHPGVN TP. HCM, TT. Thích Phước Tiến - Phó Trưởng Ban Hoằng Pháp GHPGVN TP. HCM, Đại đức Thích Minh Nhựt - Thư ký Ban Hoằng Pháp GHPGVN TP. HCM, và Đại đức Thích Tâm Hoa -  PhóThư ký kiêm Chánh văn phòng Ban Hoằng Pháp GHPGVN TP. HCM. Sau khi tác bạch mừng khánh tuế, Hòa thượng Tôn Sư thượng Trí hạ Quảng, nhắc nhở chỉ dạy chư tôn đức hoàn thành tốt các công tác Phật sự về ngành hoằng pháp trong thời hiện đại.Hòa thượng còn nhắc lại kỷ niệm, khi Hòa thượng được suy cử Trưởng Ban Hoằng pháp, Trưởng lão hòa thượng thượng Trí hạ Thù đã viết tặng bài kệ: 
                                                          PHẦN HƯƠNG NHẤT NIỆM PHÁP KHÔNG VƯƠNG,
                                                          ĐẠI HẠNH ĐỒNG THAM BIẾN KIẾT TƯỜNG.
                                                          SÁT HẢI TRẦN THÂN THI DIỆU LỰC
                                                          TRẦM KHA CHƯỚNG NGHIỆP TỔNG AN KHƯƠNG".

và Hòa thượng chúc phúc chư tôn đức Tăng ni trong Ban hoằng pháp tinh tấn tu học. 


Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 309
Pháp Âm: 7.752
Đang truy cập
Hôm qua: 479
Tổng truy cập: 690.881
Số người đang online: 14