Top

tin tuc ngay nay

Danh sách thí sinh Quận 1 và Quận 4 đạt chuẩn dự thi Giáo lý Phật tử cấp Thành phố

Thứ 7 | 09/11/2019
Ban Hoằng Pháp Tp. HCM

DANH SACH THÍ SINH QUẬN 1 + 4

THAM DỰ HỘI THI GIÁO LÝ PHẬT TỬ CẤP THÀNH PHỐ

 

Theo Thông báo số: 19/TB-BHD, ngày 6 tháng 11 năm 2019.

 

 

STT

HỌC VÀ TÊN

PHÁP DANH

NĂM SINH

ĐIỂM THI

 1.  

TRẦN THỊ TUYẾT VÂN

DIỆU LIÊN

1963

94,5

 1.  

NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN

ĐỒNG NGỘ

1965

89

 1.  

MANG THỊ DUNG

DIỆU HẠNH

1959

90

 1.  

PHẠM THỊ THÚY NAM

CHƠN DIỆU

1958

92

 1.  

NGÔ THỊ MỸ LINH

ĐỨC MINH

1966

93

 1.  

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

DIỆU HIẾU

1979

82

 1.  

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

DIỆU MỸ

1956

94

 1.  

LƯU THỊ HỒNG HOA

DIỆU NHẬT

1970

74

 1.  

NGUYỄN THỊ MAI THU

HOA AN

1956

78

 1.  

LÊ NGỌC XUÂN

DIỆU HẬU

1962

91

 1.  

TRẦN THỊ THU TRANG

DIỆU NGHIÊM

1978

66

 1.  

NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG

ĐỨC THIỆN

2004

85

 1.  

NGUYỄN VĂN HẠNH

QUẢN THIỆN

1972

83

 1.  

NGUYỄN THI ÁNH TUYẾT

LIÊN TUYẾT

1966

80

 1.  

BÙI THỊ LỆ

DIỆU THANH

1966

67

 1.  

NGUYỄN THỊ MINH TUYẾT

NGỌC SÁNG

1963

78

 1.  

NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

DIỆU BẠCH

1962

92

 1.  

VÕ HỒNG VÂN ANH

ĐỨC MAI

1987

92

 1.  

VÕ HỒNG TÂM

QUẢNG THÔNG

1957

69

 1.  

NGUYỄN XUÂN DUNG

DIỆU THẮNG

1964

95.5

 1.  

TRẦN THỊ XUÂN THẢO

ĐỨC THỦY

1974

92

 1.  

DƯƠNG THỊ BẠCH LAN

DIỆU ANH

1957

92,5

 1.  

ĐỖ THỊ KIM LAN

DIỆU HIỆU

1967

77

 1.  

LƯƠNG THỊ TÌNH

THY ÂN

1957

81

 1.  

DỖ THỊ HỒNG HOA

ĐỨC HỒNG

1958

93

 1.  

VŨ TƯỜNG NGA

VIÊN VŨ

1976

86

 1.  

ĐẶNG DUY ĐẠT

PHÁP THIỆN

1979

86

 1.  

HOÀNG THỊ ÚT

DIỆU HUỲNH

1957

79

 1.  

TÔ THỊ DIỆP TUYỀN

DIỆU PHÚC

1977

89

 1.  

ĐẶNG VĂN SANG

ĐỨC TÂM

1992

92

 1.  

TRẦN NGỌC SƯƠNG

DIỆU TIẾT

1951

95

 1.  

MAI TỐ LOAN

LIÊN NHƯ

1983

85

 1.  

HỨU THỦY TIÊN

DIỆU MINH

1968

81

 1.  

NGUYỄN NGỌC KHẢI

THIỆN PHÚC

1952

88

 1.  

ĐINH THỊ DUNG

DIỆU NHÂN

1959

90

 1.  

HUỲNH MINH THƯ

THỂ CHƯƠNG PHƯỚC

1997

91

 1.  

NGUYỄN THỊ TUYẾT LAN

DIỆU TUYỀN

1975

79

 1.  

NGUYỄN NGỌC THANH MỸ

TÂM THIỆN

1953

68

 1.  

NGUYỄN NGỌC CÁT HUY

MINH HOÀNG

1991

81

 1.  

PHAN THỤY KIM KHUÊ

DIỆU HIỆU

1998

83

 1.  

TRẦN NGUYỆT KHANH

DIỆU TƯƠNG

1960

60

 1.  

LA MỸ HƯƠNG

TƯỜNG HƯƠNG

2001

80

 1.  

HUỲNH THÚY HOA

DIỆU HIẾU

1978

83

 1.  

LÝ GIA AN

 THIỆN BÌNH

2006

63

 1.  

LÝ GIA PHÁT

THIỆN ĐẠT

2005

78

 1.  

TRẦN THỊ MINH NGUYỆT

DIỆU BẢO HẰNG

1971

81

 1.  

NGUYỄN THỊ TRƯỜNG XUÂN

NHƯ MAI

1960

96

 1.  

TRẦN THỊ XÍ

THỊ HẠNH

1965

81

 1.  

TRẦN HUỆ MAI

DIỆU MINH

1949

77

 1.  

NGUYỄN TĂNG HUY

NGUYÊN NHẬT

1970

85

 1.  

CAO VĂN THẮNG

QUẢNG THIỀN

1960

67

 1.  

ĐẶNG THÁI KHANG

AN HÒA

1955

87

 1.  

LA THỊ NGỌC

GIÁC KHÁNH

1956

80

 1.  

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

 TỊNH THANH

1968

76

 1.  

NGUYỄN THỊ ĐÔNG

TRUNG MỸ

1946

75

 1.  

NGUYỄN THỊ KIM HOÀNG

QUẢNG PHƯỚC

1970

61

 1.  

TRẦN THỊ ĐÔNG

THIỆN HÒA

1947

80

 1.  

NGUYỄN THỊ GẤM

LIÊN TRÚC

1983

87

 1.  

TRẦN THỤC HÀN

DIỆU CẦM

1964

89

 1.  

TRẦN THỊ DUNG

LIÊN KIỀU

1961

77

 1.  

NGUYỄN ĐĂNG GIAO

HOÀNG BÁC

1956

81

 1.  

NGUYỄN THỊ THẾ

 DIỆU THUẬN

1948

57

 1.  

TRẦN THỊ UYÊN TRANG

HUỆ THẢO

1969

88

 1.  

TẠ NGỌC MỘNG

LIÊN HỮU

1984

70

 1.  

BÙI THỊ BÍCH HẠNH

LIÊN NGÔN

1981

89

 1.  

TRẦN THỊ PHƯƠNG LINH

NHƯ HIẾN

1993

88

 1.  

NGUYỄN VĂN HIẾU

ĐỒNG TÚ

1964

84

 1.  

TRẦN THỊ TÂM

QUẢNG THÀNH

1970

89

 1.  

NGUYỄN NGỌC DIỄM

DIỆU HOÀNG

1970

80

 1.  

NGUYỄN THỊ THANH VÂN

ĐỒNG NGỌC

1964

85

 1.  

TRƯƠNG ÁNH LANG

THIÊN HUỆ

1967

85

 1.  

ĐẶNG PHẠM ÁNH HỒNG

TÂM THUẬN CHƠN

1991

94

 1.  

TRƯƠNG THỊ VINH

DIỆU HOA

1946

81

 1.  

VÕ THỊ ÁI THANH

NGUYÊN TỊNH

1961

83

 1.  

NGUYỄN THỊ HỒNG

CHƠN TRÍ NIỆM

1963

90

 1.  

NGUYỄN THỊ TIẾN

NGHIÊM TIẾN

1953

84

 1.  

LƯU THÁI BẢO

MINH TỊNH

1998

76

 1.  

VÕ THỊ BẠCH TUYẾT

THỊ VŨ

1972

93

 1.  

NGUYỄN MINH THẢO

MINH ĐỨC TÂM

2000

87

 1.  

TẠ VIỆT CHƯƠNG

TRÍ NGỘ TÍN

1988

87

 1.  

ĐẶNG THỊ PHÚC

DIỆU MỸ

1958

88

 1.  

PHẠM THẾ ANH

HUỆ ĐỊNH

1979

87

 1.  

PHẠM THỊ HỒNG KIỀU

DIỆU NGA

1977

82

 1.  

TRẦN LÊ THANH NGUYÊN

ĐỊNH GIÁC

1997

81

 1.  

NGUYỄN ĐÌNH TIẾN

TÂM ĐẠT

1961

73

 1.  

PHẠM THỊ HẠNH

DIỆU ĐỨC

1945

88

 1.  

MAI THỊ NGỌC HÀ

TƯỜNG HẢO

1972

92

 1.  

VÕ KIM PHƯỢNG

CHÁNH TÍN

1967

93

 1.  

TRẦN THỊ MAI HỒNG

DIỆU LIÊN

2000

95

 1.  

LƯU BÍCH HOA

THANH TÀI

1977

87

 1.  

NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU

CHÁNH KHAI

1973

92

 1.  

NGUYỄN THÁI TÚ NHI

QUANG THỤY

1992

90

 1.  

NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG

PHÚC TUỆ TRỤ

1971

92

 1.  

LÊ THANH NGỌC

CHƠN ĐẠO

1970

60

 1.  

VÕ THỊ NGỌC MAI

DIỆU MAI

1950

76

 1.  

PHẠM VĂN LIÊM

CHƠN TOÀN

1961

89

 1.  

HUỲNH THỊ NGỌC HƯƠNG

NGUYÊN LỢI

 

85

 1.  

NGUYỄN THỊ BÍCH LIỄU

DIỆU THÀNH

1973

89

 1.  

NGUYỄN THỊ NGỌC THANH

DIỆU THIỆN

1975

64

 1.  

PHAN NHƯ MAI

CHÁNH ĐỘ

1967

71

 1.  

NGUYỄN THỊ NHƯ THẢO

CHÁNH HIẾU

1982

87

 1.  

THÂN THỊ KIM THANH

DIỆU NGHĨA

1967

90

 1.  

LÊ HOÀNG CHIẾN

TUỆ SINH

1989

74

 1.  

LÊ THANH BÌNH

TUỆ GIẢI

1975

86

 1.  

PHAN THỊ THANH PHỤNG

DIỆU GẤM

1978

82

 1.  

KHƯU THUẬN ÁI

ĐỨC NGHĨA

1973

85

 1.  

ĐỖ THỊ THANH NGUYỆT

DIỆU QUANG

1964

81

 1.  

NGUYỄN THỊ HIẾU TRÂM

LÊ NGỌC

 

85

 1.  

TRẦN THỊ NGỌC BÍCH

NGỌC DƯƠNG

1951

62

 1.  

VÕ THỊ HIỀN

DIỆU KHẢ

1942

64

 1.  

LÊ THỊ KIM YẾN

DIỆU ĐỨC

1975

87

 1.  

NGUYỄN HOÀNG KHANG

 

2001

91

 1.  

TRẦN THỊ TUYẾT PHƯƠNG

LIÊN PHƯỢNG

1979

77

 1.  

LÊ THỊ BÍCH

LIÊN THÀNH

1968

68

 1.  

HỨU KIM NGỌC

LIÊN QUÝ

1972

78

 1.  

LÊ THỊ HẠNH

DIỆU PHÚC

1968

82

 1.  

NGUYỄN THỊ DUNG

 

1959

86

 1.  

NHƯ KIM

 

1957

72

 1.  

NGUYỄN THỊ HIẾU KHANH

DIỆU LỘC

1976

83

 1.  

TRẦN HỮU THÁI

THIỆN SƠN

1982

94

 1.  

TRẦN HIẾU CHIÊU

LIÊN THÔNG

1948

76

 1.  

HOÀNG ANH TUẤN

TỊNH TUẤN

1963

82

 1.  

NGUYỄN MẠNH TIẾN

THIỆN BỒ

1979

82

 1.  

TĂNG THỊ NGỌC THẢO

 

1977

83

 1.  

TRẦN THỤY THÙY LINH

NHƯ NGHIÊM

1997

66

 


Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 247
Pháp Âm: 7.070
Đang truy cập
Hôm qua: 201
Tổng truy cập: 552.496
Số người đang online: 15