Top

tin tuc ngay nay

Danh sách Thí sinh Quận 12 đạt chuẩn dự thi Giáo lý Phật tử cấp Thành phố

Thứ 7 | 09/11/2019
Ban Hoằng Pháp Tp. HCM

HỘI THI GIÁO LÝ PHẬT TỬ PL.2563 – DL.2019

CẤP THÀNH PHỐ

DANH SACH THÍ SINH QUẬN 12

 

Theo Thông báo số: 19/TB-BHD, ngày 6 tháng 11 năm 2019.

 

 

STT

HỌC VÀ TÊN

PHÁP DANH

NĂM SINH

ĐIỂM THI

 1.  

Trần Thị Hiệp

Nguyên Sum

1956

50

 1.  

Nguyễn Thị Tròn

Chúc Nguyện

1958

63

 1.  

Lê Thị Kim Tuyến

Chúc Dược

1970

69

 1.  

Trương Quyền Nhân

Chúc Tâm

1994

76

 1.  

Nguyễn Thị Mỹ Dung

Chúc Viên

1984

79

 1.  

Tạ Minh Thư

Chơn Thành Thới

1979

50

 1.  

Nguyễn Thị Phúc

Chúc Thịnh

1959

89

 1.  

Nguyễn Thụy Thúy Uyển

Đức Diệu Chuyên

1979

96

 1.  

Lê Thị Cẩm Tú

Đức Diệu Quang

1985

85

 1.  

Nguyễn Thị Năm

Đức Diệu Nhã

1973

92

 1.  

Huỳnh Như Hoa

Liên Hoa

1968

94

 1.  

Từ Thiện Cẩn

Nhuận Thiện

1971

71

 1.  

Đỗ Hoàng Tuấn

Đức Minh Chánh

1997

92

 1.  

Đỗ Thành Tài

Đức Minh Tài

2006

80

 1.  

Đặng Thành Thái

Đức Minh Thông

2004

86

 1.  

Nguyễn Văn Nam

Minh Hải

1947

80

 1.  

Nguyễn Thị Hòa

Diệu Hỷ

1952

60

 1.  

Nguyễn Thị Mẫn

Diệu Minh

1956

59

 1.  

Nguyễn Thị Út

Hoa Thiện

1970

85

 1.  

Trần Thị Hồng

Chân Thiền

1959

85

 1.  

Lê Thị Kim Chính

Thiên Bảo

1951

74

 1.  

Lê Thị Thanh Tâm

Diệu Thọ

1974

70

 1.  

Đặng Thanh Tâm

Hạnh Nguyệt

1962

82

 1.  

Lê Thị Lùng

Diệu Thơ

1955

69

 1.  

Nguyễn Thị Thanh Xuân

Lệ Tín

1962

59

 1.  

Lê Thị Hậu

Phước Hạnh

1963

70

 1.  

Nguyễn Thị Khởi

Phước Nghiêm

1977

66

 1.  

Phạm Thị Hồng

 

1960

66

 1.  

Lê Thị Hát

Diệu Nhơn

1952

56

 1.  

Huỳnh Thị Mai

Thiện Trí

1981

50

 1.  

Lê Võ Thị Hữu Phúc

Trung Đức

1973

76

 1.  

Hồ Thị Thanh Thủy

Thiện Bình

1976

50

 1.  

Lê Thị Hồng Thu

Thiện Thành

1974

78

 1.  

Phạm Thị Ngọc Bích

Ngọc Diệu

1973

77

 1.  

Trần Thị Mỹ Diệu

Diệu Đoan

1980

88

 1.  

Hồ Đức Trí Khang

Quảng Ấn

2008

69

 1.  

Nguyễn Duy Hận

Thiện Hòa

1945

72

 1.  

Trương Thị Cúc

Quảng Hồng

1953

75

 1.  

Đặng Anh Thúy

Ngọc Trân

1977

73

 1.  

Ngô Thị Lợi

Diệu Lộc

1954

76

 1.  

Hồ Xuân Vinh

Minh Bảo

1974

85

 1.  

Nguyễn Thị Ngọc Thanh

Diệu Cúc

1980

85

 1.  

Phạm Thị Bích

Đồng Chi

1968

89

 1.  

Phạm Thị Yến Vân

Diệu Đào

2000

75

 1.  

Bùi Thị Duân

Liên Thuận

1982

74

 1.  

Lâm Trung Thảo

Hoa Hiếu

1976

76

 1.  

Trần Thị Lụa

Hiệu Diệu Lan

1958

61

 1.  

Võ Thị Ngọc Ân

Diệu Hồng

1970

81

 1.  

Nguyễn Thị Thu Thủy

Như Trung

1985

50

 1.  

Đỗ Thị Hoa

Hằng An

1987

80

 1.  

Nguyễn Thị Kim Cúc

Diệu Mai

1970

84

 1.  

Lý Thị Kim Loan

Đức Phượng

1965

80

 1.  

Huỳnh Thị Lanh

Diệu Bình

1966

85

 1.  

Phan Thị Chuyện

Diệu Hậu

1960

90

 1.  

Trần Thị Hồng Châu

Diệu Thiện

1955

93

 1.  

Đoàn Minh Đạo

Minh Quang

1974

91

 1.  

Trương Cẩm Hương

Diệu Trầm

1973

90

 1.  

Trương Cẩm Huyền

Diệu Huệ

1967

94

 1.  

Trương Cẩm Thanh

Chơn Từ Hoa

1969

80

 1.  

Trần Thị Thu Thảo

Diệu Hoa

1965

85

 1.  

Đoàn Trương Thanh Tịnh

Minh Trí

2003

87

 1.  

Trương Thị Truyền

Diệu Giới

1962

89

 1.  

Hà Thị Thùy Mai

Huệ Phúc

1964

94

 1.  

Phạm Hữu Trí

Huệ Chánh

1960

91

 1.  

Phạm Công Chánh

Thiện Chơn

1977

91

 1.  

Thân Thị Minh Kiều

Diệu Mỹ

1977

59

 1.  

Nguyễn Thị Lộc

Huệ Lành

1963

84

 1.  

Trương Thị Viên

Diệu Định

1964

78

 1.  

Trần Xuân Diệu

Diệu Nghiêm

1963

77

 1.  

Mai Thành Danh

 

1963

77

 1.  

Đỗ Thị Hương

Diệu Loan

1978

77

 1.  

Phạm Quỳnh Như Ý

Diệu Ngọc

2008

77

 1.  

Phạm Công Minh

Thiện Quang

2004

60

 1.  

Lâm Thị Thu

Diệu Hoàng

2001

80

 1.  

Nguyễn Thị Hạnh

Huệ Châu Bình

1980

86

 1.  

Nguyễn Thị Hồng Gấm

Diệu Phương

2003

68

 1.  

Phan Thị Yến Nhi

Diệu Bích

1997

71

 1.  

Thạch Thị Thắm

Hạnh Phúc

1986

75

 1.  

Trần Thị Bích

Liên Hoa

1970

66

 1.  

Võ Thị Diệu Hoa

Nhuận Hương

1994

94

 1.  

Lê Thị Hạnh

Diệu Đoan

1994

88

 1.  

Tống Thị Mai Thu

Diệu Thủy

1971

65

 1.  

Phạm Trần Thanh Thảo

Diệu Thảo

1997

69

 1.  

Trần Lê Huy Linh

Nguyên Hữu

1974

63

 1.  

Lê Minh Châu

Diệu Viên

1974

72

 1.  

Phan Thuý Linh

Diệu Ngại

1981

71

 1.  

Trần Thanh Hậu

Pháp Trung

1993

78

 1.  

Dương Nữ Thục Nhiên

Phước Nhiên

2001

65

 1.  

Nguyễn Thanh Trân

Phước Ngọc

2005

58

 1.  

Nguyễn Đoàn Quốc Anh

Vĩnh Quí

2005

50

 1.  

Ngô Phước Huy

Phước Huy

1998

71

 1.  

Lê Gia Kiệt

Vĩnh Kiệt

2004

74

 1.  

Dương Quang Minh

Tịnh Minh

2009

70

 1.  

Lê Huỳnh Bảo Hân

Thiện Tuệ

2009

59

 1.  

Nguyễn Thanh Phước

Tâm Định

1994

68

 1.  

Lê Ngọc Thanh Thanh

 

2007

53

 1.  

Ngô Hoàng Thanh Trúc

 

2005

53

 1.  

Lê Trương Ngọc Bích

 

2008

51

 


Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 265
Pháp Âm: 7.401
Đang truy cập
Hôm qua: 529
Tổng truy cập: 644.033
Số người đang online: 15