Top

tin tuc ngay nay

Danh sách thí sinh Quận 3 đạt chuẩn dự thi Giáo lý Phật tử cấp Thành phố

Thứ 7 | 09/11/2019
Ban Hoằng Pháp Tp. HCM

HỘI THI GIÁO LÝ PHẬT TỬ PL.2563 – DL.2019

CẤP THÀNH PHỐ

DANH SACH THÍ SINH QUẬN 3

 

Theo Thông báo số: 19/TB-BHD, ngày 6 tháng 11 năm 2019.

 

 

STT

HỌC VÀ TÊN

PHÁP DANH

NĂM SINH

ĐIỂM THI

 1.  

Bùi Thị Kim Anh

Huệ Kim

1959

94

 1.  

Lê Hồng Anh

 

1958

96

 1.  

Trần Nguyệt Ánh

Quảng Minh

1945

82

 1.  

Hoàng Thị Bích

Diệu Nghiêm

1976

82

 1.  

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Diệu Thủy

1966

86

 1.  

Lê Thị Bình

Liên Bình

1961

88

 1.  

Trần Văn Bình

Từ Nhượng

1962

80

 1.  

Nguyễn Thị Bông

Hoa Hương

1955

84

 1.  

Nguyễn Thị Hồng Châu

 

1958

88

 1.  

Nguyễn Thị Chơn

Minh Tâm

1953

50

 1.  

Trần Thị Cúc

Diệu Mỹ

1954

94

 1.  

Ngô Tiến Cường

Tuệ Tâm

1943

78

 1.  

Nguyễn Mạnh Trang Đài

Khánh Hoa

1969

84

 1.  

Trần Thị Đậm

Diệu Hoa

1953

86

 1.  

Nguyễn Thị Bạch Dân

Diệu Phương

1966

93

 1.  

Đặng Thị Đào

Diệu Thọ

1945

90

 1.  

Lê Thị Đào

Huệ Hoa

1948

89

 1.  

Ngô Thị Diễm

Hoa Phước

1954

99

 1.  

Phạm Thị Mỹ Dung

Liên Dung

1957

90

 1.  

Trần Lệ Dung

Diệu Hòa

1942

77

 1.  

Trần Lương Thị Mỹ Dung

Diệu Hạnh

1959

86

 1.  

Nguyễn Thị Được

Diệu Phước

1952

93

 1.  

Trần Thiên Giác

Pháp Trí

1951

87

 1.  

Lưu Minh Hạnh

Quảng Ngộ

1980

96

 1.  

Nguyễn Thị Hạnh

Huệ Đào

1982

92

 1.  

Nguyễn Thị Hào

Diệu Quang

1952

80

 1.  

Nguyễn Thành Hậu

Thiện Phước

1962

94

 1.  

Đỗ Văn Hiền

Tuệ Thanh

1967

88

 1.  

Lê Thị Hiển

Diệu Thủy

1956

87

 1.  

Trần Đại Hiếu

Minh Thiên

1957

66

 1.  

Dư Thị Hoa

Liên Hoa

1952

97

 1.  

Huỳnh Thị Hoa

Chiếu Hương

1954

84

 1.  

Nguyễn Thị Lệ Hoa

Minh Hoa

1954

93

 1.  

Trương Thị Tuyết Hoa

Viên Hạnh

1961

85

 1.  

Hồ Thị Ánh Hồng

Liễu Lạc

1953

92

 1.  

Nguyễn Thị Kim Hồng

Từ Tuệ

1985

95

 1.  

Trương Liên Huê

Hoa Tâm

1958

85

 1.  

Đỗ Thị Thu Hương

Diệu Trí

1963

86

 1.  

Mai Thị Thanh Hương

Huệ Diệu Phước

1986

94

 1.  

Nguyễn Thị Hương

Tâm Từ

1956

93

 1.  

Nguyễn Thị Thanh Hương

Tâm Huệ

1968

89

 1.  

Nguyễn Văn Hương

Tắc Hải

1956

94

 1.  

Nguyễn Thị Thanh Hương

Nguyên Lâm

1965

87

 1.  

Trần Thị Hường

Huệ Thiện

1958

93

 1.  

Vũ Đình Lâm

Tâm Hậu

1968

84

 1.  

Huỳnh Thị Kim Lan

Chiếu Bồn

1958

94

 1.  

Lê Thị Ngọc Lan

Diệu Hoa

1957

94

 1.  

Nguyễn Thị Xuân Lan

Nguyên Ứng

1969

92

 1.  

Nguyễn Thị Hồng Lê

Hoa Phước

1946

76

 1.  

Giang Thị Kim Liên

Hoa Hương

1958

97

 1.  

Lưu Kiều Liên

Diệu Lam

1962

96

 1.  

Đặng Thu Liễu

Tâm Huệ

1961

97

 1.  

Nguyễn Kiều Linh

Diệu Lâm

1992

97

 1.  

Nguyễn Thị Mỹ Linh

Thiền Liên

1968

92

 1.  

Đặng Thị Loan

Diệu Tâm

1960

93

 1.  

Nguyễn Thị Loan

Tâm Chúng

1966

76

 1.  

Nguyễn Thị Lợi

Diệu Phước

1952

88

 1.  

Nguyễn Thị Lựu

Diệu Hoa

1954

85

 1.  

Phạm Thị Thu Mai

Hoa Xuân

1958

88

 1.  

Hà Thị Châu Mỹ

Hoa Đức

1963

83

 1.  

Quách Thị Kim Mỹ

Huệ Liên

1959

97

 1.  

Trần Thị Mỹ

Diệu Ngọc

1963

84

 1.  

Đỗ Thúy Nga

Huệ Hằng

1961

83

 1.  

Hà Thị Thanh Nga

Huệ Ngân

1936

73

 1.  

Huỳnh Thị Nga

Chơn Thuận Thúy

1962

85

 1.  

Nguyễn Ngọc Nga

Diệu Phương

1965

83

 1.  

Trần Thị Nga

Diệu Hương

1955

93

 1.  

Nguyễn Thị Kim Ngân

Diệu Nghĩa

1954

93

 1.  

Mai Thị Nghĩa

Diệu Từ

1953

93

 1.  

Ngô Thúy Ngọc

Hoa Minh

1974

95

 1.  

Nguyễn Thị Nhỏ

Diệu Từ

1952

92

 1.  

Hoàng Thị Nụ

Diệu Hoa

1949

83

 1.  

Võ Thị Nương

Diệu Tịnh

1955

85

 1.  

Cao Thị Oanh

Diệu Yến

1961

85

 1.  

Hà Thị Kim Oanh

Diệu Kim

1971

94

 1.  

Nguyễn Duy Phúc

Trí Hải

1973

95

 1.  

Huỳnh Thị Kim Phụng

Hạnh Tiên

1970

97

 1.  

Nguyễn Thị Phượng

Nhuận Minh

1956

91

 1.  

Đặng Thị Thanh Sáng

Hoa Thiện

1972

82

 1.  

Trần Công Sơn

Pháp Thiện

1973

87

 1.  

Trần Thị Nguyệt Sương

Diệu Tuyết

1954

85

 1.  

Lê Thị Tám

Diệu Nhàn

1958

84

 1.  

Lê Thị Thắng

Liên Thắng

1952

90

 1.  

Hoàng Thị Kim Thanh

Huệ Thanh

1970

66

 1.  

Lại Thị Thanh

Diệu Nhân

1952

88

 1.  

Vũ Thi Thanh

Quảng Thiện

1949

89

 1.  

Đỗ Thị Phương Thảo

Diệu Hoa

1957

74

 1.  

Lê Thị Thu Thảo

Diệu Thu

1991

91

 1.  

Phan Thiên Hương Thảo

Diệu Thảo

1974

85

 1.  

Phạm Thị Thiên

Diệu Thiện

1954

91

 1.  

Đỗ Thị Mỹ Thu

Minh Ngọc

1957

75

 1.  

Ngô Thị Xuân Thu

Diệu Xuân

1953

67

 1.  

Trần Thị Lệ Thu

Huệ Hà

1965

95

 1.  

Nguyễn Thị Diễm Thúy

Thanh Huê

1969

92

 1.  

Lê Thị Thủy

Hoa Chúc

1980

86

 1.  

Ưng Thị Thu Thủy

Diệu Thảo

1982

87

 1.  

Vũ Thị Thụy

Thị Thủy

1950

87

 1.  

Trần Ngọc Tiến

Minh Thành

1951

84

 1.  

Hà Tú Trân

Diệu Bão

1953

78

 1.  

Tạ Thị Phương Lan

Nguyên Thảo

1954

94

 1.  

Nguyễn Quốc Tú

Tâm Chơn

1955

92

 1.  

Nguyễn Thị Tuyết

D.Âm D.Phúc

1953

79

 1.  

Phạm Thị Út

Tâm Hoa

1955

95

 1.  

Ngô Thu Vân

Hoa Thiện

1981

86

 1.  

Nguyễn Thị Thanh Vân

Diệu Hạc

1957

87

 1.  

Nguyễn Thị Thu Vân

Thanh Thường

1959

86

 1.  

Nguyễn Ngọc Viện

Diệu Châu

1954

90

 1.  

Nguyễn Thị Ngọc Ý

Diệu Tâm

1971

85

 1.  

Nguyễn Hải Yến

Nguyên Oanh

1988

95

 1.  

Diệp Lệ Thúy

Diệu An

1969

77

 1.  

Lê Thị Hồng Ân

Hoa Đức

1972

87

 1.  

Nguyễn Kế Hải

Đức Đăng

1997

83

 1.  

Nguyễn Ngọc Đài Trang

 

1964

81

 1.  

Trần Thị Mỹ Duyên

Diệu Huyền

1993

90

 1.  

Vũ Anh Minh

Trí Nhật

1999

85

 1.  

Lê Thị Cúc Uyên

Diệu Duyên

1978

65

 1.  

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Hương Châu

1965

89

 1.  

Lê Thị Cẩm

Diệu Hồng

1967

82

 1.  

Trần Lương Thị Mỹ Hạnh

Diệu Tâm

1965

80

 1.  

Mai Thị Ánh

Diệu Hồng

1962

75

 1.  

Võ Văn Chiến

Thiện Thắng

1969

83

 1.  

Lê Thị Hậu

Diệu Phúc

1952

65

 1.  

Vũ Thị Liên

Liên Diễm

1966

92

 1.  

Nguyễn Đức Minh

Pháp Tâm

1957

75

 1.  

Trần Tuyết Nga

Liên Nga

1955

79

 1.  

Nguyễn Thị Ngân

Diệu Kim

1960

66

 1.  

Dương Kim Thu

Liên Thu

1959

79

 1.  

Lê Thị Thu

Hòa Giới

1958

91

 1.  

Võ Trung Tín

Tịnh Tính

1965

82

 1.  

Hà Thị Thanh Vân

Hoa Thiện

1995

66

 1.  

Huỳnh Thị Thu Vân

Hoa Thiện

1969

66

 1.  

Trương Phước Vinh

Pháp Hạnh

1984

83

 1.  

Trương Thị Ẩn

Diệu Hiền

1947

53

 1.  

Trương Thị Bằng

Hoa Thiện

1948

93

 1.  

Đỗ Thị Cỏn

Hoa Thiện

1958

77

 1.  

Huỳnh Thị Của

Hạnh Bửu

1947

93

 1.  

Châu Thị Thu Cúc

Hoa Xuân

1959

95

 1.  

Phạm Thị Nguyệt Đức

Trí Khải

1953

87

 1.  

Nguyễn Trọng Duy

Pháp Đức

1977

93

 1.  

Nguyễn Thị Tuyết Hồng

Hoa Phúc

1955

96

 1.  

Lê Thị Huệ

Diệu Trí

1964

93

 1.  

Lê Thị Lan

Diệu Hương

1948

80

 1.  

Lương Thị Phượng

Hoa Hạnh

1963

82

 1.  

Trần Thị Thu Thủy

Diệu Chung

1958

65

 1.  

Nguyễn Thị Kim Tiếng

Diệu Hương

1957

94

 1.  

Lê Minh Toàn

Nhuận Toàn

2007

51

 1.  

Văn Thị Toàn

Diệu Thuần

1948

76

 1.  

Huỳnh Thị Ngọc Tưởng

Bổn Nguyên

1976

85

 1.  

Nguyễn Ánh Tiết

Diệu Đạt

1941

97

 1.  

Sĩ Thị Thanh

Hoa Minh

1971

65

 1.  

Lương Hồng Thanh

Diệu Duyên

1957

66

 1.  

Hà Thị Hai

Hoa Đức

1966

66

 1.  

Trần Thị Rết

Hoa Thiện

1964

78

 1.  

Nguyễn Thế Trung

Minh Hạnh

1965

86

 1.  

Nguyễn Thị Lý

Hoa Hạnh

1950

92

 1.  

Nguyễn Thị Nguyệt

Hoa Đức

1948

81

 1.  

Nguyễn Thị Phúc

Hoa Hạnh

1965

75

 1.  

Phạm Ngọc Thanh Thảo

Huệ Thọ

1965

69

 1.  

Nguyễn Thị Ánh Hồng

Hoa Phúc

1995

94

 1.  

Trần Thị Chín

Diệu Chơn

1959

72

 1.  

Mai Thị Bích Hồng

Diệu Tráng

1961

74

 1.  

Trần Thị Quới

Hoa Phước

1952

80

 1.  

Bùi Thị Bạch Yến

Diệu Phượng

1942

95

 1.  

Nguyễn Thị Cúc

Nguyên Duyên

1959

73

 1.  

Phạm Thị Thanh Vân

Hoa Thiện

1976

65

 1.  

Nguyễn Thị Sen

Hoa Đức

1955

87

 1.  

Lương Thị Tuyết Anh

Hoa Minh

1974

83

 1.  

Lương Thị Thanh Phương

Diệu Lan

1951

90

 1.  

Ngô Thị Thu Hồng

Diệu Âm

1966

86

 1.  

Nguyễn Thị Minh Hương

Hoa Hạnh

1959

90

 1.  

Nguyễn Thị Kim Yến

Hoa Xuân

1968

94

 1.  

Trần Anh Thư

Tường Hân

1982

93

 1.  

Trần Đỗ Thành Cường

Trí Đạt

1991

87

 1.  

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Tâm Phước Trí

1961

95

 1.  

Trần Thị Mỹ Duyên

Nguyên Ngộ

1966

88

 1.  

Tiết Văn Hòa

Trí Hiệp

1977

88

 1.  

Phạm Thị Khoa

Nguyên Bản

1958

98

 1.  

Trần Thị Thùy Linh

Diệu Hoa

1973

95

 1.  

Nguyễn Thị Mai

Quãng Hoa

1969

96

 1.  

Nguyễn Thị Thúy Oanh

Liên oanh

1980

79

 1.  

Huỳnh Phát Lệ Oanh

Diệu Thục

1966

83

 1.  

Đào Thị Tâm

Diệu Thanh

1956

90

 1.  

Võ Thị Vy Thiện

Diệu Nhơn

1953

90

 1.  

Lê Quang Thống

Trí Minh

1970

89

 1.  

Trịnh Thị Ngọc Ánh

Chúc Thủy

1971

89

 1.  

Lê Thị Hồng Danh

Hoa Đức

1957

93

 1.  

Nguyễn Thị Anh Đào

Diệu Lý

1962

91

 1.  

Trần Đại Đức

Thiện Hạnh

1942

88

 1.  

Đoàn Minh Hà

Diệu Hồng

1958

86

 1.  

Nguyễn Thị Huệ

Hoa Trí

1960

92

 1.  

Nguyễn Thị Huệ

Diệu Tâm

1958

92

 1.  

Huỳnh Mỹ Hương

Tường Lễ

1954

83

 1.  

Trương Thị Thanh Huyền

Diệu Hoa

1966

79

 1.  

Trần Thi Hương Linh

Giác Lệ Nhàn

1962

97

 1.  

Trần Thị Nguyệt Nga

Diệu Nhựt

1952

90

 1.  

Nguyễn Thị Thủy Nguyên

Diệu Thanh

1957

99

 1.  

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Hoa Minh

1963

93

 1.  

Đường Văn Sơn

Chánh Hải

1938

68

 1.  

Đỗ Thị Thành

Chơn Thành Đạt

1948

93

 1.  

Nguyễn Tấn Thành

Tịnh Thành

1952

93

 1.  

Nguyễn Thị Bích Thủy

Diệu Tịnh

1952

88

 1.  

Vũ Thị Thủy

Diệu Tịnh

1951

93

 1.  

Nguyễn Thị Trung

Chơn Tín

1949

89

 1.  

Nguyễn Thị Hồng Quế

Hoa Trí

1980

92

 1.  

Nguyễn Thị Lịch

Như Thanh

1953

92

 1.  

Hoàng Thị Hà

Hoa Tâm

1958

86

 1.  

Phạm Thị Liên

Hoa Hạnh

1958

92

 1.  

Chu Thị Lựu

Diệu Cần

1948

85

 1.  

Đinh Chí Dũng

Quãng Dũng Như Ngộ

1970

80

 1.  

Đinh Thị Tuyết Dung

Diệu Hiệp

1961

90

 1.  

Nguyễn Thị Dâu

Chúc Triển

1952

76

 1.  

Phạm Thị Thảo Liêm

Diệu Chính

1971

91

 1.  

Diệp Thị Kim Anh

Diệu Mỹ

1968

88

 1.  

Lưu Nghiêm Tố Liên

Diệu Hoa

1940

88

 1.  

Phạm Thị Loan

Diệu Hương

 

82

 1.  

Nguyễn Thị Thanh Hương

Truyền Ngọc

1965

74

 1.  

Nguyễn Thị Bông

Diệu Hoa

1954

96

 1.  

Đặng Thị Nhạn

Diệu Nhi

1953

72

 1.  

Nguyễn Thị Kim Nhung

Diệu Hảo

1965

90

 1.  

Phạm Thị Thuận

Diệu Hòa

1975

86

 1.  

Trần Tấn Lộc

Trung Phúc

2006

88

 1.  

Nguyễn Thị Nguyệt

Diệu Quang

1957

88

 1.  

Bùi Huy Như Hạnh

Tâm Nguyện

1948

82

 1.  

Phí Văn Hòa

Minh Hiệp

1955

86

 1.  

Trinh Thị Bích Điều

Diệu Tâm

1962

87

 1.  

Nguyễn Thị Bích Hà

Diệu Giang

1959

90

 1.  

Đỗ Thị Kim Phụng

Diệu Sơn

1966

88

 1.  

Chế Thị Thu Phượng

Diệu Thu

1959

77

 1.  

Lê Thị Nga

Diệu Thanh

1963

81

 1.  

Lê Thị Tuyết Linh

Thánh Huyền

1977

76

 1.  

Đoàn Thái Sơn

Minh Hải

1985

83

 1.  

Phạm Thị Bạch Yến

Diệu Oanh

1962

88

 1.  

Lê Thị Diệu Huyền

Diệu Trang

1972

73

 1.  

Hoàng Thị Phương Hạnh

Diệu Thuần

1959

70

 1.  

Nguyễn Ngọc Hoài Ngân

Diệu Lượng

2000

88

 1.  

Lê Thị Thanh Nhàn

Nguyên An

 

92

 1.  

Dương Trung Bình

Diệu An

1973

80

 1.  

Nguyễn Ngọc Chánh

Tuệ Hòa

1975

88

 1.  

Trương Minh Chánh

Pháp Tâm

1982

93

 1.  

Liêu Thị Liễu Chi

Diệu Ngộ

1955

93

 1.  

Bùi Thị Kim Chị

Liên Trúc

1983

51

 1.  

Nguyễn Thị Cúc

Diệu Mai

1956

91

 1.  

Giang Ngọc Dung

Nguyên Hạnh

1965

88

 1.  

Nguyễn Thị Thu Hồng

Diệu Phúc

1977

91

 1.  

Nguyễn Thanh Hương

Bổn Hương

1959

86

 1.  

Phùng Thị Loan

Nguyên Diệu Tịnh

1956

89

 1.  

Tô Múi

Diệu Tuyết

1954

81

 1.  

Hồ Thị Kim Phượng

Phượng Hải

1970

89

 1.  

Mai Thị Phương Thảo

Diệu Hiền

 

65

 1.  

Lê Thị Thơ

Diệu Đào

1938

56

 1.  

Bùi Thị Bích Thủy

Nguyên Ngân

1967

91

 1.  

Đặng Ngọc Thu Trang

Như Nguyệt

1967

91

 1.  

Lưu Thắng Xuân

Diệu Cảnh

1956

85

 1.  

Huỳnh Thị Xuyến

Liên Xuyến

1957

83

 1.  

Võ Hà Kiều Anh

Tịnh Bích

1997

95

 1.  

Trần Đình Vũ Hiệp

Thiện Hà

1982

89

 1.  

Phạm Văn Huy

Tịnh Đạt

1994

88

 1.  

Hoàng Quang Nghị

Phúc Nghiêm

1987

90

 1.  

Nguyễn Thùy Bảo Nhi

Mỹ Nhung

1993

92

 1.  

Phạm Thị Yến Nhi

 

2000

85

 1.  

Trần Thụy Yến Nhi

Mỹ Dung

2000

88

 1.  

Nguyễn Quỳnh Salem

Nhuận Sang

1989

93

 1.  

Hà Mỹ Thu

Diệu Thiện

1989

92

 1.  

Lê Thị Thúy Tình

Nhựt Thâm

1998

89

 1.  

Phạm Duy Thanh Trúc

 

2001

96

 1.  

Vũ Minh Tuấn

Tuệ Anh

1994

79

 1.  

Đặng Thị Cát Tường

Ngọc Quang

1996

83

 1.  

Trần Xuân Vinh

Quảng Thành

1996

90

 1.  

Nguyễn Thị Liên Châu

Diệu Thành

1955

82

 1.  

Thái Hoàng Phương Chi

Hà Phương

1977

91

 1.  

Nguyễn Thị Cúc

Diệu Hương

1963

73

 1.  

Trần Kim Cúc

Diệu Mai

1970

87

 1.  

Nguyễn Ngọc Thanh Hà

 

1977

95

 1.  

Trần Kim Hạnh

Từ Mẫn

1971

93

 1.  

Đỗ Thị Lai

Diệu Chí

1951

87

 1.  

Nguyễn Thị Ngọc Lan

Tịnh Tâm

1980

69

 1.  

Trần Thị Mỹ Liên

Ngọc Hoa

1966

89

 1.  

Lê Thị Thanh Loan

Quãng Phụng

1969

88

 1.  

Nguyễn Thị Thúy Loan

Lệ Phụng

 

68

 1.  

Nguyễn Thị Hải Lý

Lệ Chi

1953

68

 1.  

Trương Thị Xuân Mai

Diệu Hương

1954

75

 1.  

Hoàng Ngọc Minh

Nguyên Uy

1967

84

 1.  

Trần Thị Ngọc Minh

Diệu Quang

1980

92

 1.  

Nguyễn Ngọc Nga

Diệu Ngọc

1958

53

 1.  

Nguyễn Kim Long Ngọc Ngân

Tâm Thiện

1970

58

 1.  

Trà Tuyết Ngọc

Ngọc Dung

1950

92

 1.  

Huỳnh Thị Nguyên

Diệu Thủy

1955

81

 1.  

Nguyễn Ánh Nguyệt

Diệu Quang

1954

70

 1.  

Lê Xuân Bảo Thắng

Minh Thiện

1970

83

 1.  

Mai Thị Thọ

Diệu Hưởng

1953

87

 1.  

Trương Thị Thu Thọ

Diệu Phước

1961

75

 1.  

Ngô Tấn Kim Trúc

Diệu Âm Trúc

1974

86

 1.  

Trần Thị Ngọc Tuyết

Diệu Thanh

1962

73

 1.  

Trần Thị Ngọc Dung

Diệu Dung

1966

50

 1.  

Lê Thị Nhạn

Hoa Xuân

1949

87

 1.  

Phùng Phong

Nguyên Đào

1962

71

 1.  

Cao Ngọc Sáng

Hoa Đạo

1949

91

 1.  

Phạm Văn Thạch

Tâm Ngọc

1957

77

 1.  

Dương Phương Thuật

Nguyên Giác Trương

1956

81

 1.  

Nguyễn Văn Tính

Nguyên Thiện Tính

1965

92

 1.  

Phạm Thị Ánh Tuyết

Nguyên Diệu Tuyết

1958

98

 1.  

Nguyễn Thị Bạch

Quãng Thiêng

1956

94.5

 1.  

Huỳnh Ngọc Hà

 

1978

83

 1.  

Trần Thanh Huê

 

1977

91

 1.  

Nguyễn Thị Ngọc Loan

Diệu Hiền

1968

93.5

 1.  

Lâm Kim Bạch

Diệu Thanh

1966

69

 1.  

Tạ Thị Châu

Diệu Bảo

1967

80

 1.  

Tô Thị Mỹ Linh

Như Huệ

1971

80

 1.  

Lâm Thị Quốc Trinh

Diệu Tuyết

1961

84

 1.  

Nguyễn Thị Xuân

Liên Xuân

1959

76

 1.  

Nguyễn Thị Kim Mùi

Diệu Hương

 

73

 1.  

Ngô Thị Tuyết Anh

Diệu Minh

1966

68

 1.  

Quách Trần Nhật Huy

Minh Nhật

1982

92

 1.  

Nguyễn Phước Hậu

 

1996

83

 1.  

Phạm Thị Hoa

Đạt Hải

1957

83

 1.  

Võ Hà Kiều Oanh

Tịnh Hoàng

1998

93

 1.  

Trương Thị Diễm Trinh

Hạnh Quang

1997

90

 1.  

Phạm Hoàng Thủy Tiên

Nghiêm Phẩm

1971

76

 1.  

Trần Ngân Yến Nga

Nhuận Thương

2001

82

 1.  

Trần Văn Nguyên

Từ Quang

1978

81

 1.  

Phạm Thị Thanh Thảo

Tường Thanh

1984

87

 1.  

Nguyễn Thụy Thùy Linh

Thanh Nhàn

1981

91

 1.  

Bùi Ngọc Điệp

Pháp Trí

1957

65

 1.  

Nguyễn Hữu Trí

Pháp Huệ

1940

66

 1.  

Nguyễn Thị Vân Anh

Hoa Minh

1982

84

 1.  

Trần Thị Hồng Thủy

Diệu Tịnh

1976

78

 1.  

Vũ Thế Khương

Lệ Khương

1966

88.5

 1.  

Trần Ngọc Kiên

Từ Bích

2000

93

 1.  

Nguyễn Minh Tú

Quảng Thiện

1999

80

 1.  

Mai Thị Thu Thủy

Hoa Tâm

1968

88

 1.  

Nguyễn Thị Phượng

Hoa Hạnh

1972

90

 1.  

Hồ Thị Mỹ Vân

Hoa Thiện

1966

68

 1.  

Nguyễn Sinh Mai Vân

Hoa Đức

1971

89

 1.  

Hồ Thị Bích Ngọc

Tịnh Minh

1987

91

 1.  

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Huệ Minh

1972

95

 1.  

Tạ Phối Trân

Huệ Huân

1989

95

 1.  

Trần Thị Lộc

Nhuận Lợi

1954

83

 1.  

Huỳnh Thị Quỳnh Ngọc

Chơn Tịnh An

1970

82

 1.  

Trần Thị Kim Loan

An Đạo

1969

81

 1.  

Quách Thị Nguyệt Quới

Nguyên Nhu

1944

94

 1.  

Võ Thị Lâm Chi

Phương Hậu

1969

94

 1.  

Lê Thị Hiền

Diệu Lành

1958

85

 1.  

Trần Diệu Phương

Diệu Pháp

1974

74

 1.  

Nguyễn Nam Trung

 

1961

57


Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 309
Pháp Âm: 7.741
Đang truy cập
Hôm qua: 471
Tổng truy cập: 679.854
Số người đang online: 11