Top

tin tuc ngay nay

Danh sách Thí sinh Quận 6 đạt chuẩn dự thi Giáo lý Phật tử cấp Thành phố

Thứ 7 | 09/11/2019
Ban Hoằng Pháp Tp. HCM

HỘI THI GIÁO LÝ PHẬT TỬ PL.2563 – DL.2019

CẤP THÀNH PHỐ

DANH SACH THÍ SINH QUẬN 6

 

Theo Thông báo số: 19/TB-BHP, ngày 6 tháng 11 năm 2019.

 

 

STT

HỌC VÀ TÊN

PHÁP DANH

ĐIỂM THI

 1.  

Trương Văn Nhơn

Tánh Thiện

92

 1.  

Nguyễn Hoàng Long

Dhammika

90

 1.  

Nguyễn Quang Bình

Thiện Minh

89

 1.  

Phạm Thị Ánh Tuyết

Thị Vân

89

 1.  

Trần Mỹ Phương

Diệu Mai

85

 1.  

Phạm Thị Hồng Mỹ

Liên Mỹ

85

 1.  

Lê Thụy Chi

Phúc Châu

84

 1.  

Nguyễn Thị Phấn

Nguyên Thanh

84

 1.  

Nguyễn Thị Kim Trọng

Diệu Trọng

83

 1.  

Nguyễn Thị Thu Thủy

Chúc Kim

83

 1.  

Bùi Thị Mỹ Thúy

Bạch Ngọc

83

 1.  

Trương Thị Hiếu

Thảo Ngọc

83

 1.  

Nguyễn Thị Xương

Diệu Liên

83

 1.  

Phạm Thị Cúc

Hồng Hoa

82

 1.  

Nguyễn Kim Hường

Đức Minh

82

 1.  

Nguyễn Phước Hải

Hồng Hòa

82

 1.  

Nguyễn Thị Qua

Diệu Hoa

81

 1.  

Nghê Mỹ Trinh

Bảo Trinh

81

 1.  

Nguyễn Thị Tuệ

Tường Trí

81

 1.  

Võ Thị Tuyết Nga

Diệu Ngân

81

 1.  

Nguyễn Thị Lệ Hoa

Diệu Thắm

81

 1.  

Nguyễn Thị Ánh Hoa

Tịnh Hạnh

81

 1.  

Nguyễn Thị Lụa

Quỳnh Ngọc

81

 1.  

Dương Ngọc Trân

Như Trân

80

 1.  

Huỳnh Thị Tuyết Nhung

Diệu Đạt

79

 1.  

Lê Thị Bạch Nhạn

Diệu Quý

76

 1.  

Hứa Tú Linh

Chiếu Huệ

76

 1.  

Phạm Thị Xuân Trang

Diệu Nghiêm

76

 1.  

Phan Thị Thủy

Bửu Lạc

76

 1.  

Đỗ Thị Thu Vân

Trí Ngọc

75

 1.  

Nguyễn Kim Cúc

Viên Hồng

74

 1.  

Lê Thị Kim Hòa

Diệu Huy

74

 1.  

Đỗ Thị Diệu Hằng

Nghĩa Ngọc

74

 1.  

Nguyễn Thị Thanh Lan

Giác Thanh Liên

73

 1.  

Võ Ngọc Diệp

Liên Diệp

73

 1.  

Lê Hồng Nhơn

Truyền Nghĩa

73

 1.  

Thạch Thị Hương

Như Đăng

72

 1.  

Văn Kim Châu

Diệu Châu

72

 1.  

Đinh Thị Hồng Nga

Ánh Ngọc

72

 1.  

Nguyễn Thị Phước

Nfghiêm Đức

72

 1.  

Trần Bích Hiền

Phước Duyên

71

 1.  

Huỳnh Thị Ngọc Phụng

Bảo Phụng

70

 1.  

Tống Ngọc Phương Thảo

Bảo Ngọc

70

 1.  

Huỳnh Thị Hạnh

Liên Hạnh

70

 1.  

Dương Thị Vị

Liên Vi

69

 1.  

Nguyễn Thị Mới

Liên Mai

67

 1.  

Trần Thị Ba

Bảo Ngọc

66

 1.  

Văn Thị Nga

Diệu Phần

65

 1.  

Trần Thị Minh Đức

Huệ Chơn

65

 1.  

Hồ Tuấn Vinh

Tuệ Trung

64

 1.  

Nguyễn Văn Quận

Tịnh Huận

63

 1.  

Phạm Thị Ngọc Hà

Như Nguyệt

63

 1.  

Nguyễn Thị Hồng

Như Thắm

61

 1.  

Lưu Thị Thanh

Bảo Thanh

61

 1.  

Lê Thị Mến

Chúc Đạo

60

 1.  

Võ Ngọc Lan

Xuân Ngọc

58

 1.  

Lương Mân

Diệu Thành

57

 1.  

Nguyễn Thị Kim Phúc

Bảo Phúc

54

 1.  

Lê Thị Thanh Nhàn

Chơn Hương Quang

54

 1.  

Trần Thị Hiệp

Thanh Cầm

52

 1.  

Trần Thị Ngọc

Bảo Ngọc

50

 


Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 247
Pháp Âm: 7.070
Đang truy cập
Hôm qua: 201
Tổng truy cập: 552.481
Số người đang online: 8