Top

tin tuc ngay nay

Danh sách Thí sinh Quận 8 đạt chuẩn dự thi Giáo lý Phật tử cấp Thành phố

Thứ 7 | 09/11/2019
Ban Hoằng Pháp Tp. HCM

HỘI THI GIÁO LÝ PHẬT TỬ PL.2563 – DL.2019

CẤP THÀNH PHỐ

DANH SACH THÍ SINH QUẬN 8

 

Theo Thông báo số: 19/TB-BHD, ngày 6 tháng 11 năm 2019.

 

 

 

STT

HỌ TÊN-PHÁP DANH

ĐIỂM

NƠI SINH HOẠT

 

1

QUÁCH LONG

(Minh Hội)

88

Chùa Huệ Lâm , P11 - Q8

 

2

HUỲNH TỐ NỮ

(Huệ Thanh)

79

Chùa Huệ Lâm , P11 - Q8

 

3

TRƯƠNG NGỌC THÁI

(Trung Hòa)

75

Chùa Huệ Lâm , P11 - Q8

 

4

NGUYỄN THỊ HÒA

(Diệu Hòa)

67

Chùa Huệ Lâm , P11 - Q8

 

5

ĐINH THỊ KIM LIÊN

(Đức Hạnh)

82

Chùa Huệ Lâm , P11 - Q8

 

6

LÊ THỊ RONG

(Diệu Hải)

82

Chùa Huệ Lâm , P11 - Q8

 

7

LÝ NGUYỄN SONG THƯ

(Diệu Hoa)

90

Chùa Huệ Lâm , P11 - Q8

 

8

LÝ NGUYỄN MINH THÔNG

(Minh Trí)

86

Chùa Huệ Lâm , P11 - Q8

 

9

LÝ CHÁNH TRUNG

(Chiếu Hậu)

93

Chùa Huệ Lâm , P11 - Q8

 

10

NGUYỄN THỊ KIM NGA

(Chiếu Như)

91

Chùa Huệ Lâm , P11 - Q8

 

11

NGUYỄN XUÂN MAI

(Hoa Tâm)

84

Chùa Huệ Lâm , P11 - Q8

 

12

NGUYỄN THỊ HỮU CHÂU

(Diệu Bút)

66

Chùa Phổ Đà Sơn P6 - Q8

 

13

TRẦN THỊ BẠCH TUYẾT

(Diệu Xuân)

90

Chùa Phổ Đà Sơn P6 - Q8

 

14

ĐỖ THỊ KIM PHƯƠNG

(Liên Phương)

76

Chùa Phổ Đà Sơn P6 - Q8

 

15

ĐOÀN THỊ THANH THỦY

(Diệu Thanh)

81

Chùa Phổ Đà Sơn P6 - Q8

 

16

VÕ THỊ PHƯƠNG HỒNG

(Diệu Thọ)

87

Chùa Phổ Đà Sơn P6 - Q8

 

17

NGUYỄN THỊ MỸ LIÊN

(Diệu Sáp)

77

Chùa Phổ Đà Sơn P6 - Q8

 

18

TRƯƠNG THỊ NGỌC CHÂU

(Diệu Ngọc)

83

Chùa Phổ Đà Sơn P6 - Q8

 

19

TRẦN THỊ HẠNH

(Diệu Phước)

70

Chùa Phổ Đà Sơn P6 - Q8

 

20

MAI LÝ VINH

(Thiện Nhuận)

81

Chùa Phổ Đà Sơn P6 - Q8

 

21

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

(Diệu Thinh)

81

Chùa Phổ Đà Sơn P6 - Q8

 

23

ĐINH THỊ LƯỢM

(Diệu N

uần)

86

Chùa Phổ Đà Sơn P6 - Q8

 

24

PHẠM THỊ VÀNG

(Diệu Kim)

83

Chùa Phổ Đà Sơn P6 - Q8

 

25

NGUYỄN THỊ HÀNG

(Hạnh Thủy)

88

Chùa Giác Huệ P1 - Q8

 

26

HUỲNH THANH THẢO

(Diệu Phương)

93

Chùa Giác Huệ P1 - Q8

 

27

ĐỖ THỊ THỦY

(Hạnh Hải)

82

Chùa Giác Huệ P1 - Q8

 

28

ĐỖ THỊ HOA

(Diệu My)

86

Chùa Giác Huệ P1 - Q8

 

29

LÊ THỊ NGỌC DUNG

(Diệu Hạnh)

64

Chùa Giác Huệ P1 - Q8

 

30

PHẠM BÁ ĐỨC THUẬN

(Đức Thanh)

68

Chùa Giác Huệ P1 - Q8

 

31

HUỲNH THỊ XUÂN LAN

(Thanh Đoàn)

80

Chùa Linh Phước P3 - Q8

 

32

PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH

(Chiếu Kim)

92

Chùa Linh Phước P3 - Q8

 

33

PHẠM QUỐC VINH

(Khánh Phan)

75

Chùa An Phú P10 - Q8

 

34

TRẦN THỊ ẨN

(Hoa Phụng)

55

Chùa An Phú P10 - Q8

 

35

ĐỖ THỊ THỦY

(Hoa Thanh)

64

Chùa An Phú P10 - Q8

 

36

PHẠM QUANG TUẤN

(Pháp hạnh)

84

Chùa An Phú P10 - Q8

 

37

NGUYỄN ĐÌNH HÙNG

(Từ Đến)

81

Chùa An Phú P10 - Q8

 

38

LÊ THỊ MINH NGUYỆT

(Hoa Phú)

81

Chùa An Phú P10 - Q8

 

39

PHẠM THỊ BÍCH PHƯỢNG

(Diệu Hoa)

83

Chùa An Phú P10 - Q8

 

40

ĐỒNG THỊ MỸ HẠNH

(Chơn Đạo Nhãn)

67

Chùa An Phú P10 - Q8

 

41

LƯƠNG THỊ PHƯƠNG THẢO

(Diệu Hiền)

92

Chùa An Phú P10 - Q8

 

42

VŨ THỊ NGỌC DUNG

(Tâm Hiền)

80

Chùa An Phú P10 - Q8

 

43

DƯƠNG THỊ HOA

(Diệu lan)

75

Chùa An Phú P10 - Q8

 

44

LÔI NGỌC LAN

(Liên Hiền)

82

Chùa An Phú P10 - Q8

 

47

UNG THỊ THÚY

(Như Liên)

73

Chùa An Phú P10 - Q8

 

48

NGUYỄN THỊ LƯỢNG

(Diệu Thanh)

62

Chùa An Phú P10 - Q8

 

49

NGUYỄN THỊ HỒNG LAN

(Nhuận Linh)

77

Chùa An Phú P10 - Q8

 

50

LÝ NGỌC ĐỨC

(Khánh Đức)

71

Chùa An Phú P10 - Q8

 

51

ĐỖ THANH HÒA

(Diễu Nhã)

80

Chùa Giác Linh P9-Q8

 

52

TRẦN THỊ BÌNH

(Diệu An)

91

Chùa Giác Linh P9-Q8

 

53

TRẦN THỊ KIM ANH

(Diệu Giao)

81

Chùa Giác Linh P9-Q8

 

54

ĐỖ MỸ LỆ

(Hoa Liên Mỹ)

79

Chùa Giác Linh P9-Q8

 

55

HUỲNH ĐỨC UY

(Huệ Hiếu)

93

Chùa Giác Linh P9-Q8

 

56

NGUYỄN THỊ NGỌC THANH

(Hoa Liên Tâm)

90

Chùa Giác Linh P9-Q8

 

57

NGUYỄN THỊ ĐOAN TRANG

(Hoa Chơn Thường)

92

Chùa Giác Linh P9-Q8

 

58

LÂM THỊ MỸ HẠNH

(Diệu Nguyện)

67

Chùa Giác Linh P9-Q8

 

59

NGÔ XUÂN QUẾ

(Diệu Chi)

86

Chùa Giác Linh P9-Q8

 

60

NGUYỄN THỊ MỸ XUÂN

(Trung Hồng)

88

Chùa Giác Linh P9-Q8

 

61

LÂM MẪN LINH

(Hoa Linh Thoại)

95

Chùa Giác Linh P9-Q8

 

62

PHẠM THỊ HỒNG HỶ

(Hoa Duyên Tâm)

96

Chùa Giác Linh P9-Q8

 

63

NGUYỄN THỊ DẬU

(Diệu Tài)

91

Chùa Giác Linh P9-Q8

 

64

NGUYỄN THỊ HỮU

(Diệu Thành)

94

Chùa Giác Linh P9-Q8

 

65

ĐỖ KIM LIÊN

(Diệu Đài)

96

Chùa Giác Linh P9-Q8

 

66

BÙI THỊ KIM ANH

(Đồng Yến)

94

Chùa Giác Linh P9-Q8

 

67

CHUNG HIẾU MINH

(Tâm Đạt)

85

Chùa Giác Linh P9-Q8

 

68

CHUNG MỸ ĐÀO

(Đồng Thụy)

93

Chùa Giác Linh P9-Q8

 

69

GIANG THỊ HỮU

(Diệu Hạnh)

68

Chùa Giác Linh P9-Q8

           

 


Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 311
Pháp Âm: 7.880
Đang truy cập
Hôm qua: 228
Tổng truy cập: 757.134
Số người đang online: 18